Mot jämställda löner genom en reform av familjeledighetssystemet

31.10.2016 15:32

Idag upphör löneutbetalningen till kvinnor i Finland.  Detta grundar sig på Statistikcentralens uppgifter som visar att kvinnornas lön i Finland är 83,3 procent av männens lön. Vid en jämförelse av kvinnors och mäns lön bland ekonomerna får kvinnorna cirka 11 procent mindre lön än männen för samma arbete. Det nuvarande familjeledighetssystemet utgör ett betydande hinder på vägen mot jämställda löner samt en mer omfattande jämställdhet i arbetslivet.

Finlands Ekonomer anser att beredningen av reformen av familjeledighetssystemet borde inledas omedelbart. Med en väl förberedd beredning kan man uppnå en positiv trend där jämställdhet i arbetslivet och sysselsättning främjas.

Enligt Kosti Hyyppä, Finlands Ekonomers ombudsman som ansvarar för jämställdhetsfrågor, är de viktigaste målen för reformen att pappornas ledighet blir längre och att systemet blir flexiblare. "Papporna ska inte tvingas vara lediga längre, men samhället ska med hjälp av stödsystemet särskilt sporra papporna att vara familjelediga längre". Hyyppä betonar att familjerna fortfarande själva borde få bestämma hur de använder ledigheten, men samhället behöver inte stöda alla val på samma sätt.

När familjeledigheten fördelas jämnare mellan pappor och mammor främjas jämställdheten i arbetslivet automatiskt. Även i rekryteringssituationer är män och kvinnor likställda i högre grad. Pappornas längre familjeledigheter gör att omsorgen och familjeansvaret fördelas jämnare även efter familjeledighetsperioderna.

Kosti Hyyppä önskar att det äntligen blir gärningar efter år av diskussioner. "Det är fint att även vår statsminister anser att beredningen av familjeledighetsreformen bör inledas", säger Hyyppä nöjt och tillägger: "De synpunkter enligt vilka en diskussion om värderingar ännu borde föras före reformen är närmast fördröjande strid mot reformen".

Finlands Ekonomer anser att familjeledighetssystemet kan utvecklas i hög grad även kostnadsneutralt. Vid beredningen av det nya systemet är det ändå skäl att undersöka om en kostnadsneutral reform ger tillräckligt goda resultat eller om det behövs en tilläggssatsning antingen på familjeledigheter eller på rabatter på dagvårdsavgifterna.

Mer information:

Ombudsman Kosti Hyyppä, tfn 050 351 6177
Chefen i arbetslivsfrågor Lotta Savinko, tfn 040 504 4356