Suomen Ekonomit: Isille paremmat mahdollisuudet perhevapaaseen

13.11.2016 07:00

Näin isänpäivänä Suomen Ekonomit kannustaa rohkeasti kehittämään perhevapaajärjestelmää. Joustavampi perhevapaajärjestelmä olisi kädenojennus isille ja siitä hyötyisivät myös perheet sekä työnantajat.

Perhevapaajärjestelmän kehittämisen aika on nyt. Järjestelmää on mahdollista kehittää myös kustannusneutraalisti. Erilaisia malleja on jo riittävästi, nyt on aika ryhtyä töihin. Esimerkiksi SAK on luonut erinomaisen perhevapaamallin, joka ei lisäisi kustannuksia. Se ja muut olemassa olevat mallit ovat hyvä pohja tulevalle perhevapaajärjestelmän kehittämiselle.

Isillä on oikeus tasa-arvoiseen perhe-elämään ja äideillä tasa-arvoiseen työelämään. "Yhdenvertainen mahdollisuus ottaa päähoitovastuu lapsesta antaisi isille ja sitä kautta perheille ja työnantajille avaimet joustavampaan ja tasa-arvoisempaan perhe-ja työelämään", toteaa Suomen Ekonomien puheenjohtaja Timo Saranpää.

Nykyinen perhevapaajärjestelmä ohjaa äitejä käyttämään sekä vanhempainvapaata että sen jälkeistä kotihoidon tukea. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan isistä vain yhdestä kolmeen prosenttia käyttää vanhempainvapaata ja kolme prosenttia kotihoidon tukea.

Tilanne on korjattavissa perhevapaajärjestelmällä, joka joustavammin kannustaisi myös isiä jäämään vapaalle. Näin isälle taattaisiin paremmat edellytykset ottaa päähoitovastuu lapsesta. Hoitovastuun tasapuolisempi jakaminen vaikuttaa tutkitusti vastuiden jakautumiseen lastenhoidosta ja kotitöistä koko lapsiperhevaiheen ajan. Tämä edistäisi huomattavasti myös tasa-arvoista työelämää.

Uudistuksen yhteydessä tulisi helpottaa hoitovastuun kantavan vanhemman paluuta töihin perhevapaiden jälkeen. Yksi ratkaisu olisi esimerkiksi jälkisuoja, jonka turvin perhevapaalta palannut saisi vastaavan työsuhdeturvan kuin raskaana oleva.

Isän osallistuvasta vanhemmuudesta on muitakin positiivisia seurauksia. "Työelämätutkimusten yhteydessä on noussut esiin muun muassa, että kun isä ottaa hoitovastuuta lapsesta, vahvistuu side lapseen, mutta samalla työn merkitys kasvaa", sanoo Suomen Ekonomien asiamies Kosti Hyyppä ja jatkaa "Perhe tuo elämään uutta sisältöä ja tarjoaa mahdollisuuden työhön liittyvistä ajatuksista irtaantumiseen, palautumiseen ja sitä kautta parempaan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin".


Suomen Ekonomit toivottaa kaikille isille hyvää isänpäivää!
 

Lisätietoja

Puheenjohtaja Timo Saranpää, p. 050 523 6005

Asiamies Kosti Hyyppä, p. 050 351 6177