Tiedote kaupan alalla työskenteleville jäsenille

11.4.2017 15:17

Hyvä kaupan alalla työskentelevä Suomen Ekonomien jäsen,

kaupan alalla on tavoiteltu jo pitkään työehtosopimusta ylemmille toimihenkilöille. Suomen Ekonomien jäsenistä selkeä enemmistö kannattaa työehtosopimuksen solmimista. Tavoitetta vie eteenpäin akavalaisten ylempien toimihenkilöiden puolesta (siis myös Ekonomien jäsenten puolesta) neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Neuvottelut eivät ole aktiivisesta otteesta huolimatta käynnistyneet, minkä vuoksi YTN on päättänyt jatkotoimenpiteistä.

Tulevat toimenpiteet koskevat kaupan alalla työskenteleviä jäseniämme, jotka ovat töissä seuraavissa yrityksissä:

 • Kesko Oyj
 • SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta)
 • Stockmann Oyj Abp
 • Oriola Oy
 • Instru optiikka Oy
 • Inex Partners Oy (osa SOK:ta)


Päätösvalta toimenpiteisiin osallistumisesta on täysin jäsenellä itsellään. Tuemme jokaista jäsentämme hänen oman harkintansa mukaan tekemissään ratkaisuissa.

Miksi työehtosopimus?

YTN esitti Kaupan liitolle helmikuussa neuvottelupyynnön työehtosopimusneuvotteluiden aloittamiseksi. Kaupan liitto hylkäsi pyynnön, eikä halua keskustella asiasta.

Avaimet ratkaisuun ovat Kaupan liitolla ja yrityksillä. YTN on tarjonnut työehtosopimuksen muodossa ratkaisuja kaikkiin niihin asioihin, joita työnantajat pitävät työelämän kehittämisen kannalta tärkeinä, esim. joustoja työsuhteen ehtoihin ja työaikoihin sekä paikallisen sopimisen lisäämistä.

Sopimus merkitsisi sitä, että ekonomeillekin vahvistettaisiin työmarkkinoilla yleisesti käytössä olevat pelisäännöt ja edut, kuten lomarahat, sairausajan palkka, perhevapaakorvaukset, työaikajoustot, matkustamiseen liittyvät korvaukset, työaikapankki ja yleiskorotukset. Se myös takaisi henkilöstöedustusjärjestelmän, jonka kautta ylemmät toimihenkilöt saisivat mahdollisuuden tulla kuulluksi, kun yrityksissä tehdään isoja muutoksia.

Päätetyt toimenpiteet

YTN haluaa vauhdittaa neuvottelupöytään pääsemistä, minkä vuoksi se on nyt päättänyt tietyistä toimenpiteistä. Päätösvalta osallistumisesta on sinun. Muistutamme, että kyseessä on neuvottelujärjestön organisoima, täysin laillinen toiminta. Työntekijän oikeus osallistua siihen on perustuslain turvaama. Työnantaja ei saa puuttua tähän oikeuteen esimerkiksi työntekijää painostamalla. Toimiin osallistuville maksetaan korvausta ansionmenetyksestä 50 euroa/päivä.

Seuraavat toimenpiteet käynnistyvät 2.5., mutta vain siinä tapauksessa, etteivät työehtosopimusneuvottelut ole käynnistyneet. Toimet koskevat vain mainituissa yrityksissä työskenteleviä.

 • Yritykset: Kesko Oyj, SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta), Stockmann Oyj Abp, Oriola Oy, Instru optiikka Oy ja Inex Partners Oy (osa SOK:ta)

Työnseisaus, joka koskee edellä mainittuja Suomen Kaupan Liitto SK ry:n jäsenyrityksiä ja niiden tytäryhtiöitä kaikkine toimipaikkoineen koko maassa:

 • 2.5.2017 alkaen klo 00.00 ja päättyen 12.00,
 • 5.5.2017 alkaen klo 12 ja päättyen 24.00.

Ylityökielto ja työasioissa vapaa-ajalla matkustamisen kielto, joka koskee edellä mainittuja Suomen Kaupan Liitto SK ry:n jäsenyrityksiä ja niiden tytäryhtiöitä kaikkine toimipaikkoineen koko maassa:

 • 2.5.2017 ja päättyen 8.5.2017.

Lisäksi Työnseisaus, joka koskee Kesko Oyj:tä tytäryhtiöineen rajattuna Keskon päivittäistavarakaupan toimialan Vantaan Hakkilaan sijoitettuihin toimintoihin "Tavarakauppa" ja "Toimitusketjun ohjaus" sekä Inex Partners Oy:tä tytäryhtiöineen:

 • 4.5.2017 alkaen klo 00.00 ja päättyen 24.00.

Lisätietoja saat useista kanavista

Suomen Ekonomit ja YTN viestivät kaupan alan hankkeen etenemisestä aktiivisesti, jotta sinulla olisi mahdollisimman hyvät edellytykset arvioida osallistumistasi toimenpiteisiin. Molempien tahojen tiedotusta kannattaa seurata säännöllisesti.

Kaikkiin kysymyksiisi vastaamme sähkäpostiosoitteessa kauppa@ekonomit.fi. Voit myös olla yhteydessä Suomen Ekonomien työmarkkina-asiamiehiin. Heidän yhteystietonsa löytyvät ekonomit.fi/yhteystiedot > henkilöt palveluittain > työmarkkinayksikkö.

Lisätietoja kaupan alan tavoitteista:
ytn.fi/kauppa
kaupansopimus.fi
facebook.com/ytnkauppa


Terveisin,
Riku Salokannel, työmarkkinajohtaja