Finlands Ekonomers litteraturpris gick till Sari Torkkola - Verket Lean asiantutijatyön johtamisessa presenterar metoder som hjälper läsaren att lära sig nytt

9.2.2017 10:46

Den 9 februari 2017 delades Finlands Ekonomers litteraturpris ut till den bästa företagsboken 2016. Priset delades ut redan för elfte gången. Sari Torkkolas vinnarverk är en ledarskapsbok av nytt slag. Juryn berömmer boken för att den inte bara fokuserar på ledning av människor utan också presenterar metoder för hur man kan hjälpa människor att hitta en vilja att lära sig nytt. Boken visar också på ett exemplariskt sätt vägen mot systematiskt tänkande.

Bland de högklassiga litteraturprisfinalisterna ville juryn också belöna Frank Martelas och Karoliina Jarenkos verk "Draivi – voiko sisäistä motivaatiota johtaa?" med ett hederspris. Av den totala prissumman fick Torkkola 24 000 euro och Martela & Jarenko 6 000 euro. Båda verken har getts ut av Talentum Pro.

Aktuell lärdom för det finländska näringslivet

Enligt juryns ordförande Merja Fischer är de belönade verken både till sitt innehåll och sin lärdom precis sådana som det finländska näringslivet behöver just nu. "Draivi-bokens lärdomar kombinerade med Lean-bokens metoder skapar grunden för en verksamhet som sprudlar av energi och åstadkommer relevans både för individer och organisationer via en positiv erfarenhet och gemensam inlärning. En kultur av gemensamt kunnande leder till välfärd, lönsammare företag, bättre kundupplevelser och nationell konkurrenskraft", konstaterar Fischer.

Till kriterierna som juryn ställt upp för vinnarverket hörde bl.a. att verket måste presentera metoder som hjälper företag att föra det finländska arbets- och näringslivet framåt, ha ett överraskande och trovärdigt innehåll samt ha en förmåga att möjliggöra läsarens egna insikter. Sari Torkkolas bok ger exakt dessa fantastiska nya insikter och väcker hopp om att förändring kan ledas på ett framgångsrikt sätt även i svåra situationer. "Boken är praktisk och löser problem: ledare, delta du också – observera, fråga och lyssna", uppmanar Fischer och påminner ännu om kärnteorin i boken: "En ledares viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för inlärning".

Litteraturprisjuryn bestod av Merja Fischer, EM, doktor i ledningsvetenskap, affärsverksamhetsdirektör och facklitterär författare (Staria Oyj), Ari Rämö, verkställande direktör, (SICK Oy) och Ville Saarikalle, partner, (Speaker Relations, Nordic Business Forum).

Finlands Ekonomers litteraturpris lyfter fram aktuella, meriterade finländska företagsböcker och målet är också att sporra alla att utveckla sig och sitt kunnande genom att läsa. Detta är det enda priset i Finland som delas ut till en företagsbok och det delas ut vartannat år.

Förutom de två nämnda verken hörde följande verk också till finalisterna i tävlingen 2016:

 • Ossi Ahto, Anja Kahri, Tuomas Kahri, Marco Mäkinen: Bulkista brändiksi - käsikirja kasvuun ja kannattavuuteen (Docendo)
 • Kirsi Piha: Rytmihäiriö - tartu mahdollisuuksiin tai kuole (Talentum Pro)
 • Matti Alahuhta: Johtajuus - kirkas suunta ja ihmisten voima (Docendo)
 • Vesa Ilmarinen, Kai Koskela: Digitalisaatio - Yritysjohdon käsikirja (Talentum pro)


Mer information:
Projektchef Anu Varpenius, tfn 040 710 4860
Kommunikations- och marknadsföringsdirektör Terttu Sopanen, tfn 040 334 1202


Suomen Ekonomit: Isille paremmat mahdollisuudet perhevapaaseen

13.11.2016 07:00

Näin isänpäivänä Suomen Ekonomit kannustaa rohkeasti kehittämään perhevapaajärjestelmää. Joustavampi perhevapaajärjestelmä olisi kädenojennus isille ja siitä hyötyisivät myös perheet sekä työnantajat.

Perhevapaajärjestelmän kehittämisen aika on nyt. Järjestelmää on mahdollista kehittää myös kustannusneutraalisti. Erilaisia malleja on jo riittävästi, nyt on aika ryhtyä töihin. Esimerkiksi SAK on luonut erinomaisen perhevapaamallin, joka ei lisäisi kustannuksia. Se ja muut olemassa olevat mallit ovat hyvä pohja tulevalle perhevapaajärjestelmän kehittämiselle.

Isillä on oikeus tasa-arvoiseen perhe-elämään ja äideillä tasa-arvoiseen työelämään. "Yhdenvertainen mahdollisuus ottaa päähoitovastuu lapsesta antaisi isille ja sitä kautta perheille ja työnantajille avaimet joustavampaan ja tasa-arvoisempaan perhe-ja työelämään", toteaa Suomen Ekonomien puheenjohtaja Timo Saranpää.

Nykyinen perhevapaajärjestelmä ohjaa äitejä käyttämään sekä vanhempainvapaata että sen jälkeistä kotihoidon tukea. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan isistä vain yhdestä kolmeen prosenttia käyttää vanhempainvapaata ja kolme prosenttia kotihoidon tukea.

Tilanne on korjattavissa perhevapaajärjestelmällä, joka joustavammin kannustaisi myös isiä jäämään vapaalle. Näin isälle taattaisiin paremmat edellytykset ottaa päähoitovastuu lapsesta. Hoitovastuun tasapuolisempi jakaminen vaikuttaa tutkitusti vastuiden jakautumiseen lastenhoidosta ja kotitöistä koko lapsiperhevaiheen ajan. Tämä edistäisi huomattavasti myös tasa-arvoista työelämää.

Uudistuksen yhteydessä tulisi helpottaa hoitovastuun kantavan vanhemman paluuta töihin perhevapaiden jälkeen. Yksi ratkaisu olisi esimerkiksi jälkisuoja, jonka turvin perhevapaalta palannut saisi vastaavan työsuhdeturvan kuin raskaana oleva.

Isän osallistuvasta vanhemmuudesta on muitakin positiivisia seurauksia. "Työelämätutkimusten yhteydessä on noussut esiin muun muassa, että kun isä ottaa hoitovastuuta lapsesta, vahvistuu side lapseen, mutta samalla työn merkitys kasvaa", sanoo Suomen Ekonomien asiamies Kosti Hyyppä ja jatkaa "Perhe tuo elämään uutta sisältöä ja tarjoaa mahdollisuuden työhön liittyvistä ajatuksista irtaantumiseen, palautumiseen ja sitä kautta parempaan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin".


Suomen Ekonomit toivottaa kaikille isille hyvää isänpäivää!
 

Lisätietoja

Puheenjohtaja Timo Saranpää, p. 050 523 6005

Asiamies Kosti Hyyppä, p. 050 351 6177


Mot jämställda löner genom en reform av familjeledighetssystemet

31.10.2016 15:32

Idag upphör löneutbetalningen till kvinnor i Finland.  Detta grundar sig på Statistikcentralens uppgifter som visar att kvinnornas lön i Finland är 83,3 procent av männens lön. Vid en jämförelse av kvinnors och mäns lön bland ekonomerna får kvinnorna cirka 11 procent mindre lön än männen för samma arbete. Det nuvarande familjeledighetssystemet utgör ett betydande hinder på vägen mot jämställda löner samt en mer omfattande jämställdhet i arbetslivet.

Finlands Ekonomer anser att beredningen av reformen av familjeledighetssystemet borde inledas omedelbart. Med en väl förberedd beredning kan man uppnå en positiv trend där jämställdhet i arbetslivet och sysselsättning främjas.

Enligt Kosti Hyyppä, Finlands Ekonomers ombudsman som ansvarar för jämställdhetsfrågor, är de viktigaste målen för reformen att pappornas ledighet blir längre och att systemet blir flexiblare. "Papporna ska inte tvingas vara lediga längre, men samhället ska med hjälp av stödsystemet särskilt sporra papporna att vara familjelediga längre". Hyyppä betonar att familjerna fortfarande själva borde få bestämma hur de använder ledigheten, men samhället behöver inte stöda alla val på samma sätt.

När familjeledigheten fördelas jämnare mellan pappor och mammor främjas jämställdheten i arbetslivet automatiskt. Även i rekryteringssituationer är män och kvinnor likställda i högre grad. Pappornas längre familjeledigheter gör att omsorgen och familjeansvaret fördelas jämnare även efter familjeledighetsperioderna.

Kosti Hyyppä önskar att det äntligen blir gärningar efter år av diskussioner. "Det är fint att även vår statsminister anser att beredningen av familjeledighetsreformen bör inledas", säger Hyyppä nöjt och tillägger: "De synpunkter enligt vilka en diskussion om värderingar ännu borde föras före reformen är närmast fördröjande strid mot reformen".

Finlands Ekonomer anser att familjeledighetssystemet kan utvecklas i hög grad även kostnadsneutralt. Vid beredningen av det nya systemet är det ändå skäl att undersöka om en kostnadsneutral reform ger tillräckligt goda resultat eller om det behövs en tilläggssatsning antingen på familjeledigheter eller på rabatter på dagvårdsavgifterna.

Mer information:

Ombudsman Kosti Hyyppä, tfn 050 351 6177
Chefen i arbetslivsfrågor Lotta Savinko, tfn 040 504 4356


Finalisterna har valts – sex toppverk tävlar om titeln som Finlands bästa businessbok

28.10.2016 10:20

Finlands Ekonomer delar igen ut ett pris på 30 000 euro för bästa businessbok. Litteraturpriset som delas ut vartannat år beviljas ett speciellt högklassigt och aktuellt finländskt verk som representerar ekonomiska kompetens- och forskningsområden. Detta är det enda priset i Finland som delas ut till en businessbok. Litteraturprisfinalisterna offentliggjordes den 27 oktober på Helsingfors Bokmässa.
 
Med priset vill Finlands Ekonomer öka uppskattningen för finländsk företagslitteratur och höja nivån på litteraturen även i internationell jämförelse. Ett av målen med priset är också att uppmuntra alla att utveckla sig och sin kompetens genom att läsa bra inhemska företagsböcker.

Vinnarkandidaterna valdes i år bland 24 böcker. Taru Tujunen, en av experterna som satt i förhandsjuryn, ansåg att nivån på tävlingen var hög i år: "Samtliga verk var brännande aktuella. Något som också präglade årets verk var att varje bok var både intressant och nyttig."
 
Tujunen berättar att juryn lätt kunde identifiera sex finalister. "I förhandsjuryn diskuterade vi till exempel varför en viss bok var bäst av alla böcker som skrivits om samma tema. En gemensam syn hittades lätt."
 
Följande sex verk tävlar om litteraturpriset och 30 000 euro:
•    Draivi - voiko sisäistä motivaatiota johtaa? Frank Martela, Karoliina Jarenko, Talentum Pro
•    Lean asiantuntijatyön johtamisessa, Sari Torkkola, Talentum Pro
•    Bulkista brändiksi - käsikirja kasvuun ja kannattavuuteen; Ossi Ahto, Anja Kahri, Tuomas Kahri, Marco Mäkinen, Docendo
•    Digitalisaatio - Yritysjohdon käsikirja, Vesa Ilmarinen, Kai Koskela, Talentum
•    Johtajuus - kirkas suunta ja ihmisten voima, Matti Alahuhta, Docendo
•    Rytmihäiriö - tartu mahdollisuuksiin tai kuole, Kirsi Piha, Talentum Pro
 
Nu är det tävlingsjuryns tur att analysera verken. Juryn består av tre starka experter: Merja Fischer, Ari Rämö och Ville Saarikalle. De väljer det vinnande verket och litteraturpriset delas ut i februari 2017. Allmänheten kan vara med och rösta på sin favorit på Finlands Ekonomers webbplats. I sociala medier förs diskussioner med hashtaggen #bisneskirjapalkinto.

Mer information:
Projektchef Anu Varpenius, Finlands Ekonomer, tfn 040 710 4860
 
Tävlingsjury
Merja Fischer, EM, doktor i ledningsvetenskap, affärsverksamhetsdirektör och facklitterär författare, Staria Oyj
Ari Rämö, verkställande direktör, SICK Oy
Ville Saarikalle, Partner, Speaker Relations, Nordic Business Forum
 
Förhandsjury
Maria Ampiala, affärsverksamhetsdirektör, Alma Talent/Talentum Pro
Niina Kämäräinen, verkställande direktör, Enilar Oy samt ekonomistuderande/LUT
Pekka Mattila, professor (Professor of Practice) & verkställande direktör, Aalto EE
Hanna Partanen, verksamhetsledare, FEE Suomi/Miljöfostran
Hannu Simström, filosofie doktor, EM, Simström Oy
Taru Tujunen, verkställande direktör, Ellun Kanat


Finlands Ekonomer söker kontaktpersoner till Åbo

18.10.2016 17:00

Kontaktpersonen (dvs. kylli) jobbar som en länk mellan Ekonomerna och ekonomistuderande på Merkantila Klubben.
 
Till dina uppgifter hör att planera och verkställa Ekonomernas marknadsföring, kommunikation och evenemang för studerandena på campus. Du förmedlar information om ekonomistuderandenas arbetslivsfrågor och gör Finlands Ekonomer mera känt. Du samarbetar med Finlands Ekonomers kundrelationsansvariga, de andra kontaktpersonerna, Merkantila Klubben och Ekonomföreningen Merkur.
 
Ekonomernas kontaktperson jobbar deltid, och arbetet kan med fördel göras vid sidan av studierna (arbetstid 10 månader/år, ca 30 h/månad). Arbetsförhållandet är i kraft tills vidare, men kan, om arbetstagaren så önskar, också vara tidsbundet. Arbetsförhållandet börjar 1.1.2017. Till arbetet hör kvälls‐ och veckoslutsarbete samt resor.
 
Vi förväntar oss att du:
• är van att uppträda, har marknadsföringsanda och samarbetsförmåga
• har intresse för ekonomistuderandes och ekonomers intressebevakning
• är initiativrik, målmedveten och kreativ
• är kunning att jobba självständigt
• är bekant med studerandeverksamhet och är studerandemedlem i Finlands Ekonomer
• är närvarande på högskolan och är känd bland ekonomistuderandena
 
 
Skicka din ansökan och CV senast 30.10.2016 till kyllihakemukset@ekonomit.fi.
 
Intervjuerna arrangeras 10. eller 14.11. i Helsingfors. Informera oss i din ansökan ifall det här datumet inte passar dig. Ansökningens första fas sker med som en videointervju. De som kallas till intervju, får en exaktare intervjutidtabell.
 
 
Tilläggsinformation om uppgifterna:
Ekonomernas nuvarande kontaktperson Marina Stenback (tfn 040 592 6453, marina.stenback@ekonomit.fi)
Kundrelationsansvarig Tanja Hankia (tfn 050 3012 664, tanja.hankia@ekonomit.fi)


Konkurrensförbudsavtalen försvagar Finlands konkurrenskraft

30.9.2016 12:34

På den finska arbetsmarknaden har det blivit vanligare med allt längre konkurrensförbud, särskilt i arbetsavtal på expert- och chefsnivå. Detta är en dålig trend. Konkurrensförbudsavtalen begränsar arbetskraftens rörlighet, vilket betyder att arbetsmarknaden och nationalekonomin inte har tillgång till den bästa kompetensen.

"Då arbetskraften kan röra sig fritt fungerar arbetsmarknaden väl och företagen är konkurrenskraftiga. Därför bör man inte införa nya begränsningar som förhindrar rörligheten utan i stället minska antalet begränsningar, säger Finlands Ekonomers jurist Joel Uusi-Oukari.

Finlands Ekonomer anser att principerna om fri rörlighet ska följas såväl beträffande anställda i privata och offentliga sektorn som politiska aktörer vid byten av arbetsplats på arbetsmarknaden.

"En lösning beträffande konkurrensförbudsavtalen kunde vara till exempel att tillämpningsområdet för konkurrensförbudet endast skulle gälla den högsta ledningen eller specialexpertuppgifter. Eller så kunde grunden för konkurrensförbudet och begreppet konkurrent specificeras i arbetsavtalet.  Arbetsgivaren skulle till exempel i arbetsavtalet nämna de företag som konkurrensförbudet gäller", föreslår Uusi-Oukari.

Enligt Finlands Ekonomer behövs det inga ytterligare bestämmelser, utan med individuella avtal som gäller affärs- och yrkeshemligheter kan man trygga både det offentliga och det privata intresset i övergångssituationer. Om ytterligare begränsningar införs bör arbetstagaren få betydande ekonomisk kompensation för perioden då begränsningarna är i kraft.
Arbetets produktivitet ökar då arbetstagarens rätt att byta arbetsplats endast begränsas när det verkligen är nödvändigt. Såväl arbetstagarna, företagen som Finlands nationalekonomi har nytta av detta.

Mer information:
Jurist Joel Uusi-Oukari
tfn 040 866 8629


Akava uudistaa toimintaansa ja tehostaa jäsentensä jäsenmaksujen käyttöä

21.9.2016 17:44

Akava uudistaa toimintaansa ja kohdentaa jäsentensä jäsenmaksujen käyttöä nykyistä tuloksellisemmaksi. Akavan hallitus on kuluvan strategiakauden alussa päättänyt arvioida Akavan toimintaa ja siihen liittyviä rakenteita, ja Akava on toteuttanut tätä hallituksen antamaa tehtävää.

– Kun ympäröivä maailma muuttuu, on myös ay-liikkeen toiminnan muututtava. Akavan kuuluu rahoittaa ensisijaisesti sellaista edunvalvontaa, josta hyötyvät akavalaiset palkansaajat. Se ei missään nimessä tarkoita yhteistyön lopettamista – ei muiden palkansaajajärjestöjen tai työnantajienkaan kanssa. Olemme rahankäytöstämme tilivelvollisia ennen kaikkea Akavan hallitukselle ja liittojemme jäsenille, toteaa puheenjohtaja Sture Fjäder.

Tämän johdosta hallitus on tänään keskiviikkona todennut, että Akavan jäsenyys SAK:n, Akavan ja STTK:n Brysselin-edustustossa FinUnionsissa ei vastaa niitä tavoitteita ja toimintaa, jotka tukevat Akavan strategiaa ja jäsenten edunvalvontaa.

– FinUnions on perustettu 1991. Sen toiminta on pysynyt hyvin samankaltaisena 25 vuotta, vaikka toimintaympäristö EU:ssa on muuttunut. Akava maksaa FinUnionsille 109 000 euroa vuodessa, vaikka Akavan asiantuntijat ja kansainvälisten asioiden päällikkö ovat viime vuodet hoitaneet EU-edunvalvontaa suorin kontaktein sekä yhteistyössä kansainvälisten ay-järjestöjen kanssa. Toimiston ylläpito Brysselissä ei siten ole enää tarkoituksenmukaista.

Akava jatkaa kansainvälistä yhteistyötä korkeakoulutettujen ryhmien neuvottelukunnassa Eurocadresissa sekä työntekijöiden kansainvälisissä kattojärjestöissä ITUCissa ja EAY:ssä.

– Akavan painopisteitä EU-edunvalvonnassa ovat muun muassa työaikadirektiivi, työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, psykososiaalisten riskien ehkäisy, EU:n sosiaalinen dialogi sekä panostaminen koulutus-, osaamis- ja innovointipolitiikkaan ja talouskasvuun. Teemme näissä asioissa sekä ay-yhteistyötä että Akavan omaa, suoraa vaikuttamistyötä, Fjäder kertoo.

Hallitus kävi myös laajan keskustelun Akavan rahoitusosuudesta Palkansaajien tutkimuslaitoksessa (PT). Keskustelua ja selvitystyötä korkeakoulutettuja hyödyttävästä tieteellisestä tutkimuksesta jatketaan vielä ennen lopullista päätöstä 5. lokakuuta.

– Akavan vuosittainen jäsenmaksu PT:ssä on kasvanut viidessä vuodessa 169 000 eurosta 273 000 euroon. Tällä rahoituksella pyöritetään PT:n perusinfrastruktuuria ja yleishyödyllistä perustutkimusta. Jos haluamme enemmän akavalaisia hyödyttävää tutkimusta, joudumme maksamaan tutkimuksista vielä erillisrahoitusta, ja tähän budjettimme ei veny, Fjäder kertoo.

Akava selvittää vaihtoehtona, että PT:n rahoittamisen sijaan Akava panostaa nykyistä enemmän omaan tutkimustoimintaansa ja ostaa tieteellistä tutkimusta yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta sekä useilta eri tutkimuslaitoksilta, tarvittaessa myös PT:ltä. Ennusteissa Akava hyödyntää jo nyt lähinnä valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin ennusteita.

Akava tekee palkansaajayhteistyötä laajasti muun muassa kolmikantaisessa vaikuttamisessa ja lainsäädäntövalmistelussa sekä neuvotteluissa, erilaisissa edustuksissa, kampanjoissa, viestinnässä ja kouluttamisessa.

– Palkansaajayhteistyö on ehdottoman tärkeää. Olisi erittäin valitettavaa, jos Akavan toiminnan ja rakenteiden uudistaminen ja jäsenmaksujen käytön järkevöittäminen aiheuttaisi välien rikkoontumisen. Akava on edelleen valmis tekemään yhteistyötä muiden palkansaajajärjestöjen kanssa, oli niiden muoto ja rakenne millainen tahansa, Fjäder sanoo.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717, twitter: @SFjder


Ekonomit etsii digitaalisten palveluiden asiantuntijaa

30.8.2016 09:52

Etsimme nyt osaavaan joukkoommedigitaalisten palveluiden asiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen alkaen sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.

Digitaalisten palveluiden asiantuntijana teet tiivistä yhteistyötä niin sisäisten kuin ulkoistenkin toimijoiden kanssa kehittääksesi Suomen Ekonomien digitaalisia palveluita. Olet osa asiakkuustiimiä, joka vastaa Suomen Ekonomien asiakkuuksien ja palvelukonseptien kehittämisestä sekä huolehtii asiakkuusketjujen toimivuudesta.

Tehtäviisi kuuluvat muun muassa:

 • digitaalisten palvelujen innovointi ja ketterä kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin ja verkkoanalytiikkaa hyödyntäen yhdessä asiakkuustiimin ja muiden yksiköiden kanssa
 • digitaalisten projektien johtaminen ja toteuttaminen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • sähköisten palvelukanavien ja verkkopalveluiden tekninen kehittäminen ja ylläpito sekä käyttäjätuki

digistrategian suunnittelu ja koordinointi osana asiakkuusstrategiaa


Edellytämme:

 • useamman vuoden kokemusta digi- ja mobiilipalvelujen kehittämisestä ja palvelukanavien teknisestä ylläpidosta
 • kokemusta palvelumuotoilusta toiminnan kehittämisessä
 • kokemusta ja näyttöä menestyksekkäästä digitaalisten projektien johtamisesta.

Arvostamme:

 • käyttäjälähtöisyyttä, asiakasymmärrystä ja kokemusta asiakaskokemuksen mittaamisesta
 • strategista ja innovatiivista näkemyksellisyyttä sekä kyvykkyyttä muutosten läpiviemiseen
 • kokemusta SCRUM-projektimallista sekä Lean-kehittämisestä ja Kanban-mallista analyyttistä otetta
 • organisointi- ja paineensietokykyä, kehittämisintoa ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja vastaavaa ylempää korkeakoulututkintoa

Olet kuin kotonasi digiympäristössä, seuraat aktiivisesti alan trendejä ja omaat todellista hands on -asennetta asioiden toteuttamiseksi!

Tarjoamme sinulle haasteellisen ja kiinnostavan tehtäväkentän osaavassa ja innovatiivisessa työyhteisössä sekä kilpailukykyiset työsuhteen ehdot.

Lähetä hakemuksesi, CV:si ja palkkatoivomuksesi viimeistään keskiviikkona 15.9. osoitteeseen hakemukset@ekonomit.fi. Merkitse viestin otsikkoon "Digitaalisten palveluiden asiantuntija".

Lisätietoja:

Lisätietoja tehtävän sisällöstä saat Marianne Falck-Hvilstafeldtilta mfh@ekonomit.fi tai p. 0400608920 tai Satu Taivaiselta satu.taivainen@ekonomit.fi tai p. 0400950619.

**

Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer ry on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Palvelemme asiantuntija-, esimies- ja yrittäjäjäseniämme kaikissa ekonomiuran käänteissä ja olemme työmarkkinatoimijana mukana kehittämässä parempaa työelämää ja kestävää johtajuutta. Meitä on yhteensä yli 50 000, ja olemme Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö.


Finlands Ekonomers Undervisningspris gick till Anu Puusa för hennes betydande arbete för att förena undervisningen och näringslivet

23.8.2016 09:45

Biträdande professorn vid Itä-Suomen yliopisto, ED Anu Puusa, har fått Undervisningspriset 2016 för sitt idoga arbete för att utveckla undervisningen och forskningen i andelsverksamhet. Temat för årets tävling var "den ekonomiska undervisningens och forskningens förhållande till näringslivet". Puusas studieavsnitt omfattade exakt de element som förväntades av vinnaren. I tävlingen gavs också undantagsvis ett hedersomnämnande som gick till Åbo Akademis akademilektor Anna-Greta Nyström för hennes mycket omtyckta kurser och hennes arbete för att stärka samarbetet med företag.
 
"I Anu Puusas arbete går undervisning och forskning hand i hand med näringslivet. Kursen i andelsverksamhet har från första början genomförts i samarbete med andelslag, vilket är motiverande för studerandena. Arbetet som främjar andelsverksamheten har också lett till ny forskningsverksamhet, vilket i sin tur främjar en långsiktig utveckling av kunnandet i branschen". Så sammanfattar ordföranden för prisjuryn, Jussi Nieminen, grunderna för beslutet.
 
Anu Puusas passion för sitt arbete och andelsverksamhetens betydelse som ämne lockar årligen allt fler studerande till ämnet. "Jag är särskilt glad över att detta ämne uppmärksammades. Förhoppningsvis leder priset till att andelsverksamheten, som är viktig för Finland, får mer uppmärksamhet och att studier i detta ämne kan bedrivas i Finland i större omfattning", säger Puusa.  Professorn vill särskilt tacka sina studerande: "Bättre och viktigare beröm för sitt arbete kan en lärare inte få än ett pris, vars initiativtagare är studerandena." Puusa föreslogs av ämnesföreningen för ekonomistuderande Optimi ry vid Itä-Suomen yliopistos campus i Joensuu.

Samarbetet med företag är livsviktigt för studerandena

På alla kurser som hålls av akademilektor Nyström, som fick ett hedersomnämnande i tävlingen, är undervisning, forskning och samarbete med näringslivet en naturlig helhet.  På hennes kurser ställer också studerandena själva mål för vilka färdigheter de vill lära sig.
 
Arttu Karila, studerande vid Jyväskylän yliopisto och en av medlemmarna i juryn, anser att detta förfaringssätt motiverar studerandena att tillämpa de inhämtade kunskaperna i praktiken. "Tack vare samarbetet kan studerandena också skapa ett nätverk av kontakter redan under studietiden och på så sätt förbättra sina sysselsättningsmöjligheter", påminner Karila.
 
De som drar nytta av förhållandet mellan undervisning, forskning och näringslivet är förutom studerandena även universitetspersonalen, representanterna för näringslivet och hela samhället. Finlands Ekonomer hoppas att samarbetet ska synas allt bättre i studierna.
 
"Undervisningspriset är ett utmärkt sätt för Finlands Ekonomer att ge erkännande för bra arbete som gynnar studerandena och en högklassig ekonomutbildning.  Effekten blir ännu större när vi presenterar de inkomna tävlingsbidragen för en större publik och gör dem tillgängliga för enheterna som ger undervisning i ekonomiska vetenskaper", säger Jussi Nieminen avslutningsvis.
 
Finlands Ekonomer stöder utvecklingen av undervisningen i ekonomiska vetenskaper genom att dela ut Undervisningspriset. I tävlingen efterlyses välfungerande och innovativa förfaringssätt som kan tjäna som exempel på god undervisning för alla universitet samt vara ett handlingssätt som kan spridas. Studerandeföreningarna föreslår ett eller flera bidrag i enlighet med temat som är nytt varje år. Storleken på priset är 6 000 euro och beloppet tas ur KAUTE-stiftelsens medel. KAUTE-stiftelsen främjar ekonomiska och teknisk-vetenskapliga studier, undervisning och forskningsverksamhet. Studerandeföreningen som föreslagit det vinnande bidraget belönas dessutom med 1 000 euro.

Ytterligare information:

Suvi Eriksson
Ombudsman, utbildningspolitik
suvi.eriksson@ekonomit.fi
p. 040 848 8935


Finlands Ekonomer: Förhandlingarna om konkurrenskraftsavtalet på slutrakan – ytterligare inkomstskattelättnader skulle öka den inhemska efterfrågan

19.8.2016 15:50

I finansministeriets budgetproposition ligger ett frö till återhämtningen av Finlands ekonomi.  En lyckad slutspurt på konkurrenskraftsavtalsförhandlingarna skulle ytterligare stärka återhämtningen.  Finlands Ekonomer anser det bra att beskattningen av förvärvsinkomster lindras i alla inkomstklasser.

Arbetsmarknadsparternas konkurrenskraftsavtalsförhandlingar är på slutrakan och konkurrenskraftsavtalets omfattning är 87 procent. "Beskattningen på förvärvsinkomster kommer redan nu att lindras med 415 miljoner euro, men om konkurrenskraftsavtalets omfattning var 90 procent skulle skattelättnaderna öka med ytterligare 100 miljoner, dvs. nästan 25 procent", säger Finlands Ekonomers verksamhetsledare Hanna-Leena Hemming för att sporra förhandlarna.

Finlands Ekonomer anser det bra att skattelättnaderna berör alla inkomstklasser, något som regeringen lovade som en del av konkurrenskraftsavtalet. Det är ytterst viktigt för Finlands ekonomi och utvecklingen av sysselsättningen att köpkraften ökar i alla inkomstklasser, eftersom höjningen av BNP hittills varit nästan helt beroende av den inhemska efterfrågan.

Finlands Ekonomer gläder sig över hushållsavdragets höjda procentandel som budgetpropositionen innehåller. Samtidigt påminner Ekonomerna om att hushållens förmåga att sysselsätta är betydligt större än för närvarande. I hemmen behövs städnings- och renoveringstjänster men det råder också efterfrågan till exempel på vård- och omsorgstjänster. Sysselsättningen skulle i hög grad stimuleras av en utvidgning och ytterligare utveckling av hushållsavdraget. Detta kunde också bidra till flexiblare barnskötselarrangemang för förvärvsarbetande föräldrar och samtidigt erbjuda smidigare karriärplanerings- och arbetsmöjligheter.

Ytterligare information:
Verksamhetsledare Hanna-Leena Hemming, tfn 050 511 3048


Visar 11-20 av 199 resultat.
Antal per sida 10
av 20