Andra undersökningsdata

Undersökning om sommarjobb 2011: Sommarjobbssituationen bland ekonomistuderande har förbättrats ytterligare

Ekonomistuderandena får lättare sommarjobb, men lönen för sommarjobb stiger inte längre i samma takt som tidigare. Många får arbete för en längre tid på den arbetsplats där de sommarjobbat.

Läs mer

Ta kontakt

Utredningschef

Juha Oksanen

tfn +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi