Finlands Ekonomer söker en styrelse för perioden 2018–2020

Vi söker aktiva, samarbetskunniga personer i olika åldrar för treårsperioden 1.1.2018–31.12.2020.

Styrelseansökan har avslutats

Styrelsens sammansättning och uppgifter i korthet

Förbundets styrelse består av en ordförande som benämns förbundets ordförande, två vice ordförande som benämns förbundets I och II vice ordförande samt minst sex och högst nio övriga styrelsemedlemmar varav minst en företräder de studerande. Inom ramarna för det ovannämnda antalet medlemmar väljs en III vice ordförande som är den medlem som företräder studerandena i styrelsen. Alla styrelsens medlemmar ska höra till en medlemsförening. En ordförande för en medlemsförening kan inte vara ordförande för förbundet.

Styrelsen ansvarar för planeringen och uppföljningen av förbundets verksamhet, förbundets ekonomi och investeringstillgångar samt viktiga beslut.  Ekonomernas styrelse är den kollektiva strategiska beslutsfattaren och vägvisaren för den operativa ledningen på kontoret och för experterna.


Nedan kan du se marknadsföringsfilmerna från den föregående ansökningsomgången.

Frågor som gäller ansökningsblanketten, ta kontakt:

Tuuli Marttila
tfn +358 40 519 2007
tuuli.marttila@ekonomit.fi