Ansökningsprocessen

Det kan kännas svårt och arbetsamt att ansöka om en studieplats. Men det lönar sig att försöka. När du förbereder dig noggrant inför inträdesproven är ingenting omöjligt. Sysselsättningsläget är bra för dem som har avlagt den examen du då belönas med.

Årligen antas i genomsnitt 15 procent av de sökande till studier i ekonomi. Konkurrensen om studieplatserna är förhållandevis hård. Genom att förbereda dig noggrant förbättrar du dina chanser betydligt. I själva ekonomistudierna har du mest hjälp av matematiska och språkliga färdigheter, en god allmänbildning icke att förglömma. Om du vill förbereda dig inför inträdesförhören genom att gå en prepkurs bör du använda ditt omdöme. Det finns kurser av varierande slag.

Var kan man studera ekonomi?

Utbildning i ekonomi ges vid Svenska handelshögskolan (Hanken) som har verksamhet både i Helsingfors och Vasa. På svenska kan man också studera i Åbo vid Åbo Akademi.  Andra fakulteter eller institutioner med ekonomutbildning finns också i Åbo (Åbo handelshögskola vid Åbo universitet), Helsingfors (Handelshögskolan vid Aalto-universitetet), Jyväskylä, Tammerfors, Vasa, Östra Finlands universitet (Joensuu och Kuopio), Uleåborg, Villmanstrand, St.Michel och Björneborg. Svenska handelshögskolan och Åbo Akademi ger utbildning på svenska och i St. Michel utbildas endast på engelska.

KartaBekanta dig med studiemöjligheter i olika universitet:

Föreningen för Handelshögskolorna i Finland - ABS

Föreningen för Handelshögskolorna i Finland (ABS) är en organisation för alla handelsvetenskapliga enheter på universitetsnivå. För att få neutral information om och kunna jämföra läroinrättningars prioriteringar och profiler kan du bekanta dig med ABS:s profilundersökning gällande de handelsvetenskapliga enheterna.

 

Till vilket universitet skall jag ansöka och hur?

Nästan alla universitet har samma böcker att läsa till inträdesprovet och samma inträdesprov. Det kan finnas färre sökande till något universitet, men antalet ansökningar varierar från år till år, så det är omöjligt att förutse hur det kommer att vara. En del av studenterna blir antagna enbart på basis av inträdesförhör. Största delen av studenterna antas på basis av det sammanlagda resultatet av avgångsbetyg och inträdesförhör.

I den gemensamma antagningen kan du på en och samma gång ansöka till alla andra universitet än Jyväskylä universitet, Svenska handelshögskolan och Åbo Akademi. Universiteten ger noggrannare information om antagningen på sina egna webbplatser.

Läs mer av gemensamma antagningen