Ta reda på om anställningsförmånen är lönande

En lyckad anställningsförmån engagerar arbetstagarna och stöder organisationens strategi. Anställningsförmånerna är en del av belöningen.

Finländska företag har i genomsnitt 40 anställningsförmåner.  Många anställningsförmåner upplevs inte alltid som förmåner. Informationen om dessa kan vara bristfällig. Anställningsförmåner är till exempel gratis drycker i kafferummet och en vårdare för ett sjukt barn på arbetsgivarens bekostnad samt kultur- och motionssedlar.

De vanligaste anställningsförmånerna

  • Bärbar dator
  • Semesterpenning
  • Mobiltelefon och teleförbindelse i mobiltelefonen
  • Personaltillställningar och -fester
  • Uppvaktning till följd av tjänsteår och på bemärkelsedagar
  • Flexibel arbetstid
  • Måltidsförmån/stödd arbetsplatsbespisning/lunchsedlar
  • Möjlighet till oavlönad ledighet

Ta reda på anställningsförmånens inverkan

Innan du godkänner en anställningsförmån är det bäst att ta reda på hur den inverkar på beskattningen och om det är ekonomiskt förnuftigt att utnyttja den. Beskattningsvärdet på en tjänstetelefon är till exempel 20 euro per månad. Telefonförmånen är lönsam om användningen av telefonen för privat bruk överstiger beskattningsvärdet.

Innan du tar emot en anställningsförmån ska du också ta reda på vilka förbindelser den innebär. Eventuella problem yppar sig oftare när en arbetstagare har för avsikt att lämna företaget. Enligt ett avtal som gäller till exempel tjänstebil kan arbetstagaren tvingas betala de återstående leasingavgifterna om han eller hon lämnar företaget under bilens leasingperiod.

Ta kontakt

Lönerådgivning

Boka telefontid eller lämna ett ringbud: 
palkkaneuvonta@ekonomit.fi.

Ta kontakt

Anställningsrådgivning

Finlands Ekonomers jurister betjänar dig i arbetslivets juridiska frågor.

tfn +35820693205 (vardagar 9-12)

Boka telefontid

Juristerna behandlar ärendena i den ordning de kommit in. Vi ber dig beakta att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet.