Under anställningsintervjun fastställs dina förutsättningar och hurdan du är

Under en anställningsintervju är avsikten att klarlägga hur du lämpar dig och hur motiverad du är för det jobb du söker, dina yrkesmässiga mål, din livssituation, din jagbild och dina värderingar. Å andra sidan är intervjun din chans att få nödvändig information om uppgiften och arbetsgivaren.

Förbered dig inför anställningsintervjun med frågor till arbetsgivaren

Tänk ut frågor till din eventuella framtida arbetsgivare och samla information och förhandsmaterial om det jobb du söker och om arbetsgivaren. Med hjälp av dina frågor tar du reda på om arbetet du söker motsvarar dina förväntningar.
När du ställer relevanta och bra frågor får arbetsgivaren en kompetent och motiverad bild av dig. Fråga inte självklarheter eller sådant som redan har kommit fram under intervjun. Ta också reda på anställningsvillkoren.

Vad händer under intervjun?

Intervjun börjar ofta med att du får information om organisationen, arbetet och kraven.  Efter introduktionen får du svara på frågor.

Var också beredd på att du kanske tvingas göra ett arbetsprov eller blir intervjuad på olika språk. Till sist går man vanligen igenom hur rekryteringsprocessen fortsätter och tidtabellen för den.

Eventuella frågor under en anställningsintervju:

 • Berätta kort om dig själv
 • Vad arbetar du med just nu och hur trivs du i ditt nuvarande arbete?
 • Vilka uppgifter på dina tidigare arbetsplatser har du trivts bäst med?
 • Varför söker du detta jobb?
 • Söker du för tillfället också andra jobb?
 • Vad går du eventuellt miste om när du lämnar din nuvarande arbetsplats?
 • Vad förväntar du dig av din nya chef/din arbetskamrat/din anställda?
 • Vilka sidor i dig själv borde du utveckla?
 • Beskriv din ledarstil.
 • Hur följer du utvecklingen i din egen bransch?
 • Vilka långsiktiga karriärplaner har du?
 • Vad får dig att bli stressad?