Varför är kollektivavtalet viktigt?

I kollektivavtalen avtalas många viktiga arbetsvillkor som ofta förmodas grunda sig på lagen.

På kollektivavtal grundar sig till exempel:

  • Löneförhöjningar. Arbetsgivaren kan höja eller låta bli att höja löner helt efter eget övervägande. Med andra ord finns det ingen lag om generella förhöjningar.
  • Lön för sjukdomstid. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön för sjukdomstid längre än 1+9 vardagar som föreskrivs i arbetsavtalslagen.
  • Lösning av tvister på arbetsplatsen. Utan ett kollektivavtal finns det ingen lagstadgad mekanism på lokal nivå för lösning av tvister på arbetsplatsen, med undantag av bestämmelserna i samarbetslagen.
  • Semesterpenning och semesterpremie. Lagen kräver inte att arbetsgivaren betalar semesterpenning eller semesterpremie.
  • Avlönad familjeledighet. Eventuell lön som betalas under all familjeledighet grundar sig på kollektivavtal.
  • Personalrepresentant. I kollektivavtalen specificeras noggrant om personalrepresentantens rättigheter och ofta är det möjligt att välja fler än en representant.
  • Lösning av tvister i domstol. Tvister som rör kollektivavtal avgörs i arbetsdomstolen. Ur arbetstagarens synvinkel är detta ett mycket enklare, snabbare och förmånligare sätt att lösa tvister än i tingsrätten. 
     

Ta kontakt

Finlands Ekonomernas ombudsmän

tfn +358201299299

Ta kontakt

Anställningsrådgivning

Finlands Ekonomers jurister betjänar dig i arbetslivets juridiska frågor.

tfn +35820693205 (vardagar 9-12)

Boka telefontid

Juristerna behandlar ärendena i den ordning de kommit in. Vi ber dig beakta att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet.