Det är en utmaning att sammanjämka arbete och familj

Det är en utmaning att sammanjämka familj och arbete. Det går lättare om ansvaret för familjen är jämnt fördelat mellan föräldrarna och familj och arbetsliv kan kombineras genom flexibilitet i arbetslivet.

Familjeledigheten är en subjektiv rätt som mamman och pappan kan utnyttja om villkoren för ledigheten uppfylls och om arbetsgivaren har blivit underrättad om ledigheten i tid. Läs vilka typer av familjeledighet som är tillgängliga och vad du ska beakta beträffande dessa.

Efter familjeledigheten återgår en arbetstagare i första hand till det arbete han eller hon hade före ledigheten och som anställningsavtalet gäller. Ofta är situationen dock en annan. Läs hur du ska gå till väga om ditt arbete har försvunnit under familjeledigheten.