En bra arbetsansökan öppnar dörren till en intervju

Hur ser en bra arbetsansökan ut? Hur skiljer du dig från mängden?  Arbetsansökans innehåll och form varierar alltid beroende på den uppgift du söker. Ansökans viktigaste uppgift är att öppna dörren till en intervju.

En bra arbetsansökan är välstrukturerad och personlig

 • En bra arbetsansökan är tydlig och slående. Den lämpliga längden på en ansökan är en A4-sida som omfattar 3–4 stycken.
 • Av arbetsansökan ska klart framgå vem som söker, vad personen söker och varför.
 • Arbetsansökan ska utgöra ett svar på platsannonsen. Gör upp en individuell ansökan för varje jobb du söker.
 • Satsa på inledningen i din ansökan. Försök göra det inledande stycket så intressant att arbetsgivaren vill läsa hela din ansökan.
 • Gör din ansökan lättläst. Ett tydligt och felfritt standardspråk är det säkraste alternativet.
 • Berätta ärligt men intressant om dig själv och ditt kunnande.
 • Motivera på ett trovärdigt sätt varför du söker jobbet och med hjälp av vilka egenskaper du skulle klara dig bra.

En bra struktur på arbetsansökan:

 • En inledning som väcker läsarens intresse.
 • Ett eller två stycken som berättar om ditt kunnande, din erfarenhet och dina styrkor samt ett artigt och sammanfattande avslutningsstycke. Försök uppfylla förväntningarna i annonsen genom att motivera ditt kunnande med tanke på varje krav.
 • Det sista stycket ska innehålla ett löneanspråk om detta begärs. Löneanspråket kan meddelas som årslön och eventuellt kan du nämna att du är beredd att diskutera lönen när du vet mer om arbetsuppgiften.

Noggrannhet ger en bättre arbetsansökan 

 • Utnyttja  alla tillbudsstående kanaler som kan hjälpa dig att utarbeta din arbetsansökan. Finlands Ekonomernas karriärcoacher hjälper dig att skriva en ansökan. Som studerande kan du också få goda råd av rekryteringstjänsterna vid din läroanstalt.
 • Be någon utomstående läsa igenom din arbetsansökan.
 • Innan du skickar iväg ansökan ska du fundera över om den ger en sådan bild av ditt kunnande och dina mål som du önskar.
 • Det är bra att få med ett personligt inslag i ansökan, till exempel genom att utnyttja datorns inställningar och fontalternativ. Undvik dock alltför konstnärliga skapelser.
 • Genom att ringa företaget får du nödvändig tilläggsinformation om uppgiften, om din eventuella framtida organisation och ditt team.  När du ber om mer information kan det hända att arbetsgivaren minns dig lättare.  Innan du ringer ska du kontrollera vem och när du kan ringa. Förbered dig på att kortfattat redogöra för ditt kunnande och dina mål.
 • Genom att ställa frågor som är viktiga med tanke på arbetsuppgiften ger du en bra och professionell bild av dig själv som sökande. Skriv upp den viktigaste informationen efter samtalet. Hänvisa i ansökan till samtalet, vem du talade med och när. Utnyttja det du hört under telefonsamtalet när du skriver din ansökan.
 • Skicka ansökan i det begärda formatet eller som pdf-fil så att den ser ut som den ska när mottagaren öppnar den.
 • Nuförtiden skickas ansökan vanligen per e-post eller via en tjänst som finns på arbetsgivarens webbplats. När du skickar via e-post är det bra att bifoga ansökan som bilaga och skriva ett kort följebrev i textfältet. Även när du använder en elektronisk tjänst är det bra att utnyttja sådana fält så effektivt som möjligt, eftersom du på detta sätt kan skilja dig från mängden samt betona ditt kunnande och din personlighet.