Anställningsvillkoren avtalas i arbetsavtalet

Arbetsavtalet ska alltid helst vara skriftligt. Om arbetsgivaren inte föreslår att ett arbetsavtal görs upp ska du göra det själv.

Ett muntligt arbetsavtal är också giltigt, men vid tvister är det ofta svårt att bevisa sådant som överenskommits muntligt.

Vi rekommenderar att det skriftliga arbetsavtalet innehåller alla avtalade anställningsvillkor. Anställningsvillkoren regleras av lagar, kollektivavtalen, arbetsavtalet, vedertagen praxis och arbetsgivarens bestämmelser.

De viktigaste punkterna i ett arbetsavtal:

 • Lön, avlöningsperiod och avlöningsdag
 • Arbetsuppgifter och plats där arbetet utförs
 • Tidpunkt då arbetet inleds
 • Varaktigheten av ett tidsbegränsat arbetsavtal och grunden för tidsbegränsningen
 • Arbetstid och ersättning för övertid
 • Ersättning för restid och resekostnader samt andra kostnader
 • Vilket kollektivavtal tillämpas
 • Fastställande av semester samt semesterpenning och semesterpremie
 • Eventuella konkurrensförbuds- och sekretessavtal
 • Uppsägningstid
 • Mer information om frågor som avtalas i arbetsavtalet

Ta kontakt

Anställningsrådgivning

Finlands Ekonomers jurister betjänar dig i arbetslivets juridiska frågor.

tfn +35820693205 (vardagar 9-12)

Boka telefontid

Juristerna behandlar ärendena i den ordning de kommit in. Vi ber dig beakta att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet.