Tack vare stark brand klarar sig ekonomerna bra på arbetsmarknaden

Ekonomerna har en stark brand på den finländska arbetsmarkanden.  Typiska egenskaper hos ekonomer enligt arbetsgivarenkäten är karriärsorienterad, självsäker, ambitiös, en aktiv person som är intresserad av internationell verksamhet.

I Finlands Ekonomernas arbetsgivarenkät utredde man beslutsfattarnas uppfattning om ekonomie kandidaternas och magistrarnas kompetens i företag och organisationer. Man önskade sig i enkäten att ekonomerna skulle vara mer etniska, kreativa och framför allt sociala. Det här är nödvändiga färdigheter som behövs i dagens arbetsliv.  Öppna dörrarna för ekonomerna till nya branscher. 

Man vet hur man rekryterar ekonomer till uppgifter inom redovisning och finansiering och man litar på deras utbildning. Ekonomerna är även kända som sakkuniga inom marknadsföring och administration.

Det finns även en efterfrågan på ekonomer inom social- och hälsovården

Ekonom är en stark brand, som det är värt att utvidga till nya branscher. Utöver efterfrågan på ekonomers kompetens till finans- och ICT-branschen samt handeln och industrin finns det en efterfrågan även inom den offentliga sektorn och speciellt inom social- och hälsovården som förändras och växer hela tiden.  I undersökningen gällande framtidens arbetsplatser för ekonomer såg man möjligheter även i energi- och miljöbranschen.

Det finns ett stort behov av redovisare speciellt inom offentliga förvaltningen. Social- och hälsovården är i ett stort brytningsskede och därför behöver man i allt högre grad förändringsledare och specialister inom företagsekonomin.

Social- och hälsovårdsservice är tjänsteekonomi och därför behövs ekonomernas  kunskaper. Man behöver ekonomernas kunskaper bl.a. för att det används stora belopp inom social- och hälsovården för uppköp av utvecklingskompetens för affärsverksamheten.    

Dessutom står kommunernas serviceverksamhet inför en förändring och samarbetet mellan den privata och offentliga sektorn intensifieras. Lyckade ekonomrekryteringar inom den offentliga sektorn betjänar hela finländska samhället.

Bilden av goda förmansfärdigheter skulle öka efterfrågan

I utredningen fick ekonomernas förmansfärdigheter rätt goda vitsord. Enligt enkäten hade ekonomerna goda traditionella ledarskaps- och förmansfärdigheter 

Ledarskap under förändring, uppbyggnad av nätverk, team- och projektgrupps byggande och växelverkan i social kompetens blir allt viktigare i framtiden inom ledarskaps- och förmansarbetet. Detta borde man satsa på då man utvecklar ekonomernas kompetens i forsättningen.

Det skulle vara möjligt att utvidga och förstärka ekonomernas kunskapsrepertoar inom förmans- och ledarskapskompetensen. Genom att bredda bilden skulle man förstärka ekonomernas konkurrenskraft och öppna dörrarna till nya branscher.

Ta kontakt

Utredningschef

Juha Oksanen

tfn +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi