Finlands Ekonomer betjänar förmän och arbetsgivare

Hälften av ekonommedlemmar i Finlands Ekonomer är direktörer eller förmän.

Vi betjänar våra medlemmar som arbetar som förmän eller arbetsgivare:

Ta kontakt

Anställningsrådgivning

Finlands Ekonomers jurister betjänar dig i arbetslivets juridiska frågor.

tfn +35820693205 (vardagar 9-12)

Boka telefontid

Juristerna behandlar ärendena i den ordning de kommit in. Vi ber dig beakta att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet.