Sök till Finlands Ekonomers företagardelegationen

I företagardelegationen ska en mångsidig syn på ekonomföretagande vara representerad. I delegationen behövs sakkunskap, kompetens och egna erfarenheter:

  • om företagarens vardag
  • om ekonomföretagarens servicebehov

Företagardelegationens uppgifter:

  • utveckla tjänsterna till ekonomföretagare
  • främja företagande bland ekonomer och företagarnas nätverksbyggande
  • utveckla intressegruppssamarbetet tillsammans med aktörer som främjar företagarverksamhet
  • öka förutsättningarna för en positiv företagaratmosfär
  • följa upp och uppdatera verkställandet av företagarpolitiska riktlinjer
  • bereda och följa upp företagarverksamhetsdelen i årsplanen och budgeten
  • övriga uppgifter som styrelsen separat fastställer

Ytterligare information

Kundansvarig, företagare

Salla Grönholm

tfn +358405159491

salla.gronholm@ekonomit.fi