Arbetshälsan grundar sig på gott ledarskap

Arbetshälsan omfattar många olika faktorer och uppfattas på olika sätt. Finlands Ekonomer förespråkar hållbar affärsverksamhet och hållbar ledning. Hälften av förbundets ekonommedlemmar är direktörer och förmän och därför är det en viktig uppgift för Finlands Ekonomer att utveckla ledarskapet och chefsarbetet.

Arbetshälsan grundar sig på bra och hållbart chefsarbete. Arbetstagarna har rätt att få veta vad som förväntas av deras arbete och hur arbetsprestationen mäts. De måste också kunna påverka och utveckla sitt arbete samt utvecklas i arbetet. Det är också bra att ta hänsyn till människornas olika livsskeden och -situationer och i den mån det är möjligt anpassa kraven i arbetet därefter. Bägge könen och alla åldersgrupper ska bemötas jämlikt.

Arbetssäkerhetslagen kräver en utredning om riskfaktorer som orsakas av arbetstiderna

Arbetssäkerhetslagen ändrades 1.6.2013. Nu är arbetstiden likställd enligt lag med sådana olägenheter och riskfaktorer såsom arbetsplats, övrig arbetsmiljö och arbetsförhållande. Enligt lagförändringen ska arbetsgivaren utreda och identifiera olägenheter och riskfaktorer som orsakas av arbetstiderna och bedöma deras verkan. Se hur man ska agera på arbetsplatsen
 

Ta hand om dig och ditt kunnande

Ett meningsfullt arbete, en bra arbetsgemenskap samt balans i privatlivet  utgör grunden för arbetshälsan. Det är viktigt att identifiera de egna resurserna och deras källor. Var och en måste också upprätthålla sin fysiska arbetsförmåga och se till att man orkar  genom att sova, motionera och äta hälsosamt. Ta hand om dig och din yrkeskunskap, värna om dina mänskliga relationer och reservera också tid för fritidsintressen.

Arbetshälsan består av:

• psykiskt och fysiskt välbefinnande
• balans mellan arbete och fritid
• kompetensen i proportion till arbetets svårighetsgrad

Det lönar sig alltid att satsa på arbetshälsan  

Hur arbetshälsan kan förbättras är en fråga som både förmän och arbetstagare på många arbetsplatser funderar över. Karriärerna förlängs inte genom att höja pensionsåldern eller förkorta studietiderna. Däremot är det avgörande att människorna börjar trivas bättre i sitt arbete för att de också ska orka arbeta längre.

Det bästa sättet att främja arbetshälsan är att människorna upplever sitt arbete som viktigt och att de kan påverka arbetets innehåll och hur det utförs. Viktiga faktorer med tanke på arbetshälsan är att arbetstagarna får utvecklas och har ett flexibelt arbete som är anpassat till livssituationen samt en bra arbetsgemenskap.

De snabba förändringarna i arbetslivet och de allt större kraven innebär nya utvecklingsmöjligheter, men de kan också tära orimligt på krafterna.  Det är tidvis bra att stanna upp och fundera över om arbetet känns givande och om det går ihop med de egna målen, värderingarna och livssituationen. Finlands Ekonomernas karriärcoacher hjälper dig med dessa frågor.                                                                                  

Läs mer:

Hållbart ledarskap

Utveckla det egna kunnandet

Flexibilitet i arbetslivet

Som förman

Jämställdhet i arbetslivet

Övertidsarbete

Resor i arbetet

Läs också:

Arbetarskyddscentralens webbplats Sykettä työhön kan användas som underlag för en gemensam utveckling av arbetsgemenskapen och upprätthållandet av projekt som rör arbetshälsan.

På Arbetshälsoinstitutets webbplats hittar du mycket information om arbetshälsa.

Arbetarskyddsförvaltningen

 

Ta kontakt

Karriärcoacher

ura@ekonomit.fi

Boka telefontid