Arbetshälsan måste utvecklas i arbete som omfattar resor

På arbetsplatserna är det bra att tillsammans komma överens om hur restid ersätts och till exempel om man måste infinna sig på arbetsplatsen genast på morgonen om man kommit hem sent från arbetet föregående kväll. En tillräcklig återhämtningstid  måste beaktas. Förmannen ansvarar för att arbetstagaren inte belastas för mycket.

Förbättrad arbetshälsa för dem som reser i arbetet

Arbetshälsan för den som reser mycket kan man förbättra tillsammans på arbetsplatsen.

Arbetstagaren och förmannen

 • Bedömer antalet resdagar som ingår i följande tidsperiod samt antalet avresor och återresor som infaller mellan kl. 23 och 06 
 • bedömer resdagarnas längd
 • bedömer mängden globala resor och tidsskillnaderna mellan resmålen
 • bedömer möjlighet att vila
 • bedömer flygtider
 • diskuterar ovan nämnda faktorers belastning
 • kommer överens om förfaringssätt som minskar resornas belastning.

Arbetarskyddspersonalen:

 • Sörjer för att olägenheter som rör resor identifieras och riskens storlek bedöms vid riskbedömningen på arbetsplatsen
 • deltar i arbetsplatsutredningar för rörligt arbete samt i utvecklingen av arbetarskyddet och arbetshälsan
 • fäster uppmärksamhet vid resor nattetid eller arbetsuppgifter som ingår i arbete då antalet misstag och risken för olyckor ökar på grund av vakande och trötthet.

Företagshälsovården:

 • Identifierar sådana arbetstagare som reser i arbetet som har ett stort antal resdagar per år och ofta avreser eller återvänder nattetid från en tjänsteresa 
 • för samtal som bedömer resornas belastning med arbetstagare som reser i arbetet
 • identifierar och förebygger hälsoriskerna med arbete som omfattar resor

Företagshälsovården borde för på tal:

 • antalet resdagar
 • antalet avresor och återresor som sker nattetid
 • resdagarnas längd
 • resmålen för dem som reser globalt och spridningen av dessa
 • resor i mållandet
 • flygresornas längd och handledning i sunda flygresor.

Ta kontakt

Anställningsrådgivning

Finlands Ekonomers jurister betjänar dig i arbetslivets juridiska frågor.

tfn +35820693205 (vardagar 9-12)

Boka telefontid

Juristerna behandlar ärendena i den ordning de kommit in. Vi ber dig beakta att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet.