Enkäten om sommarjobb bland ekonomistuderande 2015: Sommarjobbssituationen har i genomsnitt förbättrats

Sysselsättningsläget för ekonomistuderande blir hela tiden bättre. Den genomsnittliga lönen är något bättre än i fjol och sysselsättningsläget förbättrades med några procentenheter. Skillnaden mellan kvinnornas och männens lön fortsätter att öka.

Läs mer

Specialister leds inte på rätt sätt

Åsikterna går isär mellan specialisterna och förmännen beträffande framgångsrikt kompetensledarskap på arbetsplatserna. Specialisterna anser att deras egen motivation och egen kompetensutvecklingsförmåga är hög. Förmännen upplever att det finns förbättringsbehov. Man kan rädda kompetensledarskapet då målen utgår ifrån strategin. Den ständiga utvecklingen inom specialistbranscherna är en utmaning. 
Läs mer
L
äs hela rapporten

Utredning om löneskillnaden: Skillnaden mellan kvinnliga och manliga ekonomers lön är fortfarande oförändrad

En kvinnlig ekonom får fortfarande betydligt lägre lön än en manlig kollega även om hon har samma utbildning och samma arbetserfarenhet. Skillnaden har inte krympt på 15 år utan håller sig envist på samma nivå.

Läs hela rapporten (på finska)

Ta kontakt

Utredningschef

Juha Oksanen

tfn +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi