Arbetslivsutskottet

I Finlands Ekonomers arbetslivskommitté ska ha sakkunskap från samhällspolitiken samt privata och offentliga sektorns avtalsverksamhet vara representerad.

Arbetslivskommitténs uppgifter:

  • lyfta fram förtroendemannakompetensen som gäller samhällspolitik och avtalsverksamhet samt medlemmarnas synvinkel som grund för styrelsens beslutsfattande
  • bereda ställningstaganden som gäller arbetsmarknadspolitiken
  • följa och bereda förbundets sysselsättnings- och arbetskraftspolitiska åtgärdsprinciper
  • följa kvalitetsfrågor i arbetslivet samt frågor som gäller arbetskarriären
  • stöda arbetsmarknadsverksamheten beträffande förfaringssätt, diskussionsinitiativ och aktuella fenomen på arbetsmarknaden.
  • ställa sitt kunnande och sina synpunkter om enskilda branscher samt sin erfarenhet till intressebevakningens förfogande
  • kontrollera hur de godkända samhällspolitiska och arbetslivsrelaterade riktlinjeprogrammen förverkligas samt göra framställningar till styrelsen om riktlinjeprogram som ska godkännas av förbundsmötet och uppdateringar av dessa program.

Medlemmar 2014-2015

Aulis Töyli (Helsingin Ekonomit), ordförande
1. Sami Sipilä (Lahden seudun Ekonomit )
2. Airi Kapanen (Turun seudun Ekonomit)
3. Anne Suominen (Rauman Ekonomit)
4. Aku-Matias Kähkönen (Turun KY)
5. Markku Aapakari (Keski-Suomen Ekonomit)
6. Christel Björkman (Niord)
7. Liisa-Johanna Pesonen (Helsingin Ekonomit)
8. Jouni Markkanen (Boomi, Aovas ordförande)

Förhandlingsgrupperna under arbetslivsutskottet:

  • Statliga sektorns förhandlingsgrupp
  • Kommunala sektorns förhandlingsgrupp
  • Universitetssektorns förhandlingsgrupp

 

Ta kontakt:

Intressebevakningsdirektör

Lotta Savinko

tfn +358201299280

lotta.savinko@ekonomit.fi

Finlands Ekonomers ombudsmän

tfn +358201299299