Ersättning ska betalas för resor i arbetet

Restiden är i princip inte arbetstid som föreskrivs i arbetstidslagen om inte själva resan räknas som en arbetsprestation. Å andra sidan kan arbetsgivaren inte kräva att arbetstagaren använder sin fritid för resor som rör arbetet.

Även om restiden inte ersätts direkt med stöd av arbetstidslagen kan ersättningar för restiden betalas med stöd av olika branschers kollektivavtal eller arbetsplatsspecifika avtal. I kollektivavtalen för högre tjänstemän har det inte antecknats särskilt mycket om resor i arbetet. Praxis varierar mellan olika branscher och företag och till och med mellan olika avdelningar inom samma företag.

Om arbetstidslagen och kollektivavtalet inte tydligt talar om hur tjänsteresorna ersätts ska arbetstagaren själv komma överens om reglerna med arbetsgivaren. Innan du undertecknar ett arbetsavtal är det bäst att ta reda på om det nya arbetet innehåller mycket resor och hur resorna ersätts.

På arbetsplatserna är det bra att tillsammans komma överens om hur restid och kundmöten ersätts och till exempel om man måste infinna sig på arbetsplatsen genast på morgonen om man kommit hem sent från arbetet föregående kväll.

Ekonomerna reser mycket i arbetet

Största delen av ekonomerna reser i arbetet. Sporadiska resor klarar vem som helst av, men tiotals långa resor per år blir påfrestande. Det är inte bara fråga om att få ersättning för resetid utan också om att återhämta sig.  Den rekommenderade återhämtningstiden kan beräknas med hjälp av formeln för beräkning av påfrestningen av resetid när man flyger över tidszoner.

Enligt Finlands Ekonomernas Lönenivåundersökning (Lönenivåundersökningen 2011) får mer än 60 procent av våra medlemmar ingen ersättning för sina tjänsteresor eller så har ersättningen ansetts höra till grundlönen. Mer än 80 procent av medlemmarna har gjort tjänsteresor på sin fritid.

Ta kontakt

Anställningsrådgivning

Finlands Ekonomers jurister betjänar dig i arbetslivets juridiska frågor.

tfn +35820693205 (vardagar 9-12)

Boka telefontid

Juristerna behandlar ärendena i den ordning de kommit in. Vi ber dig beakta att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet. 

Ta kontakt

Finlands Ekonomernas ombudsmän

tfn +358201299299