Finlands Ekonomernas arbetssökningstjänster hjälper dig att hitta en ny arbetsplats

Som medlem kan du utnyttja våra arbetssökningstjänster under hela karriären. Vi erbjuder personlig rådgivning i olika situationer som rör arbetssökningen – för att kartlägga sätten att söka arbete, utarbeta ansökan och CV samt förbereda sig inför en anställningsintervju.

Ett elektroniskt arbetsplatsforum – Ekonombörsen

I det elektroniska arbetsplatsforumet – Ekonombörsen – (på medlemstjänsten) hittar du lediga platser riktade till ekonomer. Du hittar lediga platser för ekonomer också via våra samarbetsparters tjänster Monster.fi och Oikotie.

Finlands Ekonomer hjälper dig att söka arbete

Våra karriärcoacher hjälper dig i olika skeden av arbetssökningen.

Karriärcoacherna hjälper till exempel på följande sätt:

Videointervju

Du kan som medlem i Finlands Ekonomer öva att i förväg svara på frågor i en videointervju.  Videointervjun har redan blivit en del av företagens rekryteringsprocess. Innan det egentliga rekryteringstillfället ger Finlands Ekonomer sina medlemmar en möjlighet att öva sig hur det är att delta i en videointervju och samtidigt bli bättre på att göra en videoansökan.