Årets undervisningsprestation 1999

Priset Året undervisningsprestation 1999 tilldelades kursen Proseminarium Studentkonsult, Svenska Handelshögskolan. Kursen var en del i ämnesstudierna inom administration. Kursen motsvarade kandidatavhandlingen och omfattade 5 studieveckor. Kursens dragare var lektor Bo-Magnus Salenius. Svenska Handelshögskolans studentkår SHS föreslog att kursen skulle prisbelönas.

Juryn motiverade sitt val med att kursen fungerade i form av ett företag. På så sätt lärde sig studerandena  saker som hör ihop med affärsverksamhet. På kursen lärde man sig även att anpassa redan inlärd teori med praktik. Kursen överskred vetenskapens yttre gränser och utvecklade förmågan att arbeta i team. Dessutom var studerandena själva ansvariga för inlärningen och läraren fungerade främst som forskare och rådgivare. Kursen som gick över hela läsåret krävde arbetsuthållighet och man använde sig av effektiva knep för att motivera studerandena.