När du återgår till arbetet efter familjeledighet

Är du familjeledig just nu?

  • När familjeledigheten upphör har arbetstagaren rätt att i första hand återgå till sitt tidigare arbete.
  • Om detta inte är möjligt ska arbetstagaren erbjudas arbete enligt arbetsavtalet som motsvarar det tidigare arbetet och om detta inte heller är möjligt annat arbete i enlighet med arbetsavtalet.
  • Ungefär var tredje ekonom stöter på problem när de återgår till arbetslivet efter ledighet. Arbetsplatsen har antingen försvunnit eller så har arbetsuppgiften blivit sämre i fråga om innehållet eller kraven. I oklara fall är det bäst att kontakta Finlands Ekonomernas jurister.
  • Om du efter föräldraledigheten blir vårdledig ska du kontrollera vad du bör beakta.

Under familjeledigheten börjar många överväga nya karriäralternativ. Du får hjälp med karriärfunderingarna av Finlands Ekonomernas karriärcoacher. Du kan också fundera på dina karriärval genom att reflektera på dina värderingar och önskemål.

Ta kontakt

Anställningsrådgivning

Finlands Ekonomers jurister betjänar dig i arbetslivets juridiska frågor.

tfn +35820693205 (vardagar 9-12)

Boka telefontid

Juristerna behandlar ärendena i den ordning de kommit in. Vi ber dig beakta att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet.