Avtals- och förhandlingsverksamhet

Finlands Ekonomer kommer överens om de viktigaste tjänstevillkoren genom kollektivavtal, ser till att ekonomernaslöneutveckling och förmågan att orka i arbetet är god, främjar jämställdheten och ökar arbetsmarknadskännedomen genom bl.a. olika utbildningar.

Inom samhälls- och finanspolitiken samarbetar Finlands Ekonomer med Akava. Ifråga om intressebevakning på arbetsmarknaden samarbetar man intensivt med förhandlingsorganisationer inom Akava, De högre tjänstemännen YTN r.f. och Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.

Ta kontakt

Finlands Ekonomernas ombudsmän

tfn +358201299299