Beskrivning av styrelseverksamheten

Finlands Ekonomers styrelse är den kollektiva strategiska beslutsfattaren och vägvisaren för den operativa ledningen på kontoret och för experterna. Styrelsearbetet är tidskrävande och förutsätter att man sätter sig in i olika frågor. I ett gott och och resultatrikt styrelsearbete betonas engagemang, samarbetsförmåga, förtroende och en gemensam vilja att utveckla verksamheten samt samhällelig påverkan för medlemmarnas bästa.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen ansvarar för planeringen och uppföljningen av förbundets verksamhet, förbundets ekonomi och investeringstillgångar samt viktiga beslut. Föreskrifter om styrelsens uppgifter och mötesförfaranden finns i förbundets stadgar (§ 6–8).

Mötesförfaranden

Sammanträden hålls i genomsnitt 6–8 gånger per år. Sammanträdena ordnas i regel på vardagskvällar. Dessutom ordnas mer informella planeringsmöten 1–2 gånger om året. Styrelsen kan också delta i förbundsmöten och i andra organisationsevenemang som ekonomsamfundet ordnar. En del av styrelsemedlemmarna är också medlemmar i kommittéer som lyder under styrelsen eller har valts till andra positioner som hör till förbundets verksamhetsfält.

Permanenta organ och nätverk

I början av sin mandatperiod beslutar styrelsen om sammansättningen i de organ som lyder under styrelsen samt fastställer uppgifter och sammansättningar för övriga nödvändiga organ. Permanenta organ är förutom Ledningsgruppen för investeringsverksamheten även Arbetslivskommittén och Utbildningspolitiska kommittén. Ordförandena för de permanenta organen är styrelsemedlemmar.

Introduktion

I början av mandatperioden ordnas introduktion i förbundets verksamhet och styrelsearbetet för styrelsemedlemmarna.

Styrelsen 2016–2017, medlemmar och kontaktuppgifter

Ordförande:

Timo Saranpää, Helsingin Ekonomit, medlem i ledningsgruppen för investeringsverksamheten, 050 523 6005, timo.saranpaa@ekonomit.fi

I vice ordförande:

Juuso Heinilä, Oulun Ekonomit, 040 539 6898, juuso.heinila@ekonomit.fi

II vice ordförande:

Christel Tjeder, Ekonomföreningen Niord, 040 500 1197, christel.tjeder@gmail.com

III vice ordförande:

Miia Paavola, Finanssi ry, 040 718 6504, miia.paavola@gmail.com

Medlemmar:

Ville Niukko, Turun Seudun Ekonomit, ordförande för arbetslivskommittén, 050 525 5645, ville.niukko@gmail.com
Jussi Nieminen, TuKY ry, ordförande för utbildningspolitiska kommittén, 040 845 5733, nieminen.js@gmail.com
Tiina Häyhä, Helsingin Ekonomit, 044 223 1935, tiina.a.hayha@gmail.com
Arto Käyhkö, Helsingin Ekonomit, 040 838 4650, arto.kayhko@gmail.com
Kaisa Kokkonen, Riihimäen-Hyvinkään Ekonomit, 045 874 9181, kaisa.kokkonen@akeba.fi 
Manu Salmi, Pirkanmaan Ekonomit, 050 364 8692, manu.salmi@nokiantyres.com


Tillbaka till sidan för ansökan om styrelseplats.

Frågor som gäller ansökningsblanketten, ta kontakt:

Tuuli Marttila
tfn +358 40 519 2007
tuuli.marttila@ekonomit.fi