Skapa nätverk och påverka som fötroendevald

I Finlands Ekonomers olika organ och regionala medlemsföreningar verkar sammanlagt över 300 förtroendevalda. Möjligheten att påverka och skapa nätverk har varit den vanligaste orsaken till att personerna inom olika förtroende uppdrag i Finlands Ekonomer-gemenskapen intresserat sig för arbetet som förtroendevald. För många är uppdraget som förtroendevald en ren hobby.

Kom med i den lokala föreningsverksamheten

I föreningsverksamheten träffar du andra medlemmar och påverkare i ditt område. Delta i din lokala ekonomförenings eller studerandeförenings verksamhet! Tillsammans skapas en mångsidig verksamhet och föreningen blir precis så aktiv som medlemmarna själva vill att den skall vara.

Vill du påverka i Finlands Ekonomers styrelse eller kommittéer?

Finlands Ekonomers styrelse och kommittéer som lyder under styrelsen har en tvåårig mandatperiod.

Till de regionala medlemsföreningarnas styrelser söker man separat. Om du är intresserad av att vara verksam i en medlemsförening ska du modigt ta kontakt med styrelsen i föreningen i ditt område.

Ytterligare information

Kundansvarig, företagare

Salla Grönholm

tfn +358405159491

salla.gronholm@ekonomit.fi