Anslut dig till Ekonomförbundet

Finlands Ekonomer betjänar sina medlemmar i varje skede av deras karriär och bevakar ekonomernas intressen i arbetslivet, samhället och inom utbildningen. Finlands Ekonomer är en service- och intresseorganisation för personer som avlagt högskoleexamen inom handelsvetenskaper och för ekonomistuderande.

Som medlem får du utöver de tjänster som Finlands Ekonomer ger dig flera medlemsförmåner. Du kommer även med i din ekonomförenings verksamhet.

Ekonomförbundets medlemsavgift består av förbundets och ekonomföreningens andel. Medlemsavgiften är avdragbar i beskattningen. I samband med medlemsavgiften debiteras även IAET-kassans årsavgift av medlemmar som är anslutna till kassan. Kontrollera din medlemsavgift med hjälp av medlemsavgiftsräknare.

Av studerandemedlemmarna uppbärs ingen medlemsavgift.

Fyll i anslutningsblanketten och bli medlem

Bli ekonommedlem
Bli studerandemedlem

Bli medlem via SMS! 

Skicka: EKONOMIT LIITY FÖRNAMN EFTERNAMN till 18200, så kontaktar vi dig.