Som medlem i Finlands Ekonomer kan du ta i bruk CareerStorm Navigatorn

CareerStorm NavigatorTM är ett interaktivt nätarbetsverktyg för karriär- och livsplanering. Programmet erbjuder ett systematiskt sätt att analysera information som du redan har om dig själv.

CareerStorm Navigator är en inlärningsprocess som ger dig en möjlighet att sammanställa dina egna målsättningar, styrkor, saker du är intresserad av och värderingar på vars bas du kan fatta mer överlagda beslut. Med hjälp av processen kan du kritiskt bedöma var du är nu, i vilken riktning du vill gå och vilka åtgärder hjälper dig att nå det önskade målet .

Beställ och ta i bruk CareerStorm Navigator:

  • Du kan ta i bruk CareerStorm Navigator-arbetsredskapet genom att kontakta Finlands Ekonomernas karriärtjänst ura@ekonomit.fi.
  • Tjänstens medlemspris är 50 euro och för dem som är utanför arbetslivet 25 euro.
  • Priset inkluderar 6 månaders nyttjanderätt och om du önskar en diskussion med Finlands Ekonomernas karriärcoach om den feedback du fått.

Läs mer på CareerStorms webbsidor