CV:t är en sammanfattning av dina förutsättningar för uppgiften

CV eller Curriculum Vitae eller meritförteckning talar tillsammans med ansökan om varför just du lämpar dig för den lediga platsen.

CV:t ger följande information kortfattat och i denna ordning:

 • Personuppgifter. Uppgifter om familjeförhållanden är inte obligatoriska i ett finländskt CV.
 • Utbildning.
 • Arbetserfarenhet. De senaste uppgifterna specificeras med några meningar. Berätta speciellt om ditt ansvar och dina prestationer i denna uppgift. Vid behov kan du också nämna branschen och några nyckeltal om företaget där du fått din arbetserfarenhet.
 • Språk- och adb-kunskaper.
 • Fritidsintressen och eventuella förtroendeuppdrag. Nämn endast sådan personlig information som du är beredd att diskutera även under intervjun.
 • Ett omnämnande om referenser.

Hur ser ett bra CV ut?

 • En bra meritförteckning är lättläst och kärnfull.
 • Nämn endast sådant som är väsentligt för det arbete du söker.
 • Sätt ned tid och möda på att meritförteckningen ger en korrekt och bra bild av dig även vid en snabb överblick.
 • Placera den viktigaste informationen först i CV:t.
 • Gör CV:t lättöverskådligt, försök inte få med hela din levnadshistoria.

Ett bra CV är välstrukturerat

 • I början av CV:t kan du sammanfatta ditt kunnande.
 • Du kan också flytta om avsnitten i CV:t beroende på om den erfarenhet du fått via arbetet eller utbildningen är viktigare. 
 • Gör layouten i CV:t tydlig. I ena kanten kan du räkna upp tidsperioderna under vilka du har arbetat i olika uppgifter.
 • Du kan använda fet stil till exempel i uppdragsbeteckningar och företagens namn.
 • Det är bra att ange tidsperioden med en månads eller ett års noggrannhet, till exempel mm/åå eller åååå.
 • Kontrollera att det inte finns oförklarliga luckor på CV:ts tidslinje. Om det finns luckor ska du förbereda dig på att tala om vad du har gjort under denna tid och hur du eventuellt har utvecklat dig.
 • Referenserna ska helst vara valda senast när det är dags för intervju. Om du vill kan du nämna referenserna redan i slutet av CV:t eller nämna att du ger uppgifterna vid behov.
 • En bra längd på CV:t är två A4-sidor.
 • Gör upp en standardstomme till CV:t som du sedan kan uppdatera och anpassa till olika arbetsplatser.
 • Ett fotografi är inte obligatoriskt men rekommenderas. Ett vänligt passfoto gör CV:t mer personligt och hjälper kanske arbetsgivaren att minnas dig bättre.

Omarbeta CV:t efter behov

 • Nuförtiden är det enkelt att skicka ansökan och CV. Se till att du inte skickar iväg ett halvfärdigt dokument utan ett genomtänkt och noggrant utarbetat CV.
 • Även om du skickar CV:t elektroniskt behöver du ett lockande, kort följebrev. Reservera tillräckligt med tid för att göra upp CV:t.