Kvalitetsvärdering – vad undersöks och hur undersöker man?

Feedback av nyutexaminerade

  •  Förverkligas årligen som en fortlöpande uppföljning (EK och EM)
  • Ger feedback och information om ekonomers utbildning, kunnande, image och om sysselsättningsläget
  • Bl.a. bakgrundsfaktorer till valet av studieort, kvaliteten på handledningen av studier och undersökningar, internationalitet, samarbete med företag, sysselsättningskanaler och synpunkter om vilka färdigheter utbildningen gett inför arbetslivet.

Uppföljning av sysselsättningsläget för dem som varit fem år ute i arbetslivet

  • Förverkligas med 2-3 års mellanrum
  • Uppföljning av sysselsättningsläget för ekonomie magistrar som utexaminerats fem år tidigare
  • Ger information om hur man själv ser på sitt kunnande i förhållande till vad behoven i arbetslivet är (samarbete med karriäruppföljningsprojektet inom Aarresaari-nätverket)

Undersökning av sysselsättningsläget för ekonomie doktorer

  • Förverkligas med 2-3 års mellanrum
  • Behandlar sysselsättningsläget för ekonomie doktorer efter examen, samt synpunkter om innehållet i doktorsutbildningen (samarbete med karriäruppföljningsprojektet inom Aarresaari-nätverket)

Feedback av arbetsgivare och förmän om ekonomernas kunskaper och konkurrenskraft på arbetsmarknaden

  • Insamlas med 2-3 års mellanrum
  • Helheten kompletteras med skiftande forskningsuppdrag.

Ta kontakt

Utredningschef

Juha Oksanen

tfn +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi