Efter studier

När du är klar med studierna får du titeln ekonom som kan användas av ekonomie magistrar. Det finns obegränsade möjligheter, då ekonomerna arbetar med över 4 400 olika uppdragsbeteckningar. Inlärningen och utvecklingen i arbetet fortgår livet ut. Och studierna kan du alltid komplettera även i vuxen ålder.

Titeln som färdig ekonom

När du avlagt en lägre högskoleexamen i ekonomi vid ett universitet är du ekonomie kandidat. Ekonomie magister (EM) är en högre högskoleexamen, som beräknas ta fem år att avlägga. Ekonom är en titel som kan användas av ekonomie magistrar. Forskarutbildningen leder till ekonomie licentiat- och vidare till ekonomie doktorsexamen.

Jobbet efter utexaminering

En universitetsutbildning i ekonomi ger dig unika möjligheter att nå framgång i massor av olika uppskattade yrken i vilken bransch som helst. Ekonomerna arbetar under fler än 4 400 olika yrkesbenämningar. En ekonoms arbete kan höra ihop med marknadsföring, ekonomiförvaltning, redovisning, finansiering, informationsteknologi, personaladministration eller utbildning.

Ungefär en fjärdedel av ekonomerna jobbar inom förädlingsindustrin. Nästan lika många arbetar i företag som betjänar näringslivet. Det finns ekonomer inom bl.a. finans- och försäkringsbranschen, handel, offentlig förvaltning och undervisning.
Cirka en tredje del av ekonomerna jobbar med expertuppgifter. Ungefär var fjärde ekonom arbetar i ledningen på mellannivå och var femte inom ledning och högsta ledning. Resten är tjänstemän, undervisningspersonal eller företagare.

Universitetsutbildningen i ekonomi är bred och ger tyngd åt det internationella. Studierna i ekonomi ger goda förutsättningar för att arbeta också utomlands.

Sysselsättning för nyutexaminerade

Sysselsättningsläget för nyutexaminerade ekonomer är gott. Tre fjärdedelar av studenterna är redan ute i arbetslivet när de får sitt examensbetyg. Inkomstnivån varierar enligt arbetsuppgifterna. Lönerekommendationen för nyutexaminerade ekonomer i privata sektorn med fast anställning som motsvarar utbildningen men inte innebär chefsansvar är 3070-3420 euro.

Att studera mera som ekonom

Om du vill komplettera dina studier kan du till exempel hitta olika kurser i ekonomi bland de öppna universitetens kurser. Om du däremot vill avlägga en examen i ekonomi vid sidan av arbetet, kan du på vanligt sätt ansöka till studier för grundexamen.

Läs mer:

Förbätra din yrkeskunnandet (Tyvärr, finns bara på finska)

Fortbildning (Tyvärr, finns bara på engelska)

Öppna universitetet

Arbetsministeriet

Universitetsutbildningen i ekonomiska vetenskaper är vittomfattande och djupgående jämfört med till exempel yrkeshögskolestudier. Du lär dig bland annat att göra upp planer och fatta beslut självständigt och analytiskt.