Efterskydd efter familjeledighet behövs på arbetsmarknaden

Arbetstagare som återgår till arbetet efter familjeledighet stöter ofta på problem.  En av orsakerna till problemen är att arbetsbeskrivningarna och organisationerna förändras i allt snabbare takt i arbetslivet. En arbetstagare som återgår till arbetet efter familjeledighet står ofta inför den situationen att den gamla arbetsuppgiften har delats upp eller försvunnit.

Den gällande lagstiftningen i Finland erbjuder inte ett tillräckligt uppsägningsskydd till arbetstagare som återgår till arbetet efter familjeledighet. 
Åtgärder måste börja vidtas för att förbättra uppsägningsskyddet för arbetstagare som återgår till arbetet efter familjeledighet. Den så kallade presumtionsregeln, dvs. efterskyddet efter familjeledighet, bör enligt Finlands Ekonomer också omfatta arbetstagare som återgår till arbetet efter familjeledighet. 

Genom att utvidga presumtionsregeln tidsmässigt tillförsäkras arbetstagare som återgår till arbetet efter familjeledighet ett så kallat förhöjt uppsägningsskydd för en period som motsvarar ledigheten, dock högst 6 månader.  En tidsgräns för uppsägningsskyddet efter återgången till arbetet skulle förbättra arbetstagarens skydd då en uppsägning av en anställning genast efter återgången till arbete efter familjeledighet automatiskt skulle undersökas noggrannare än för närvarande.

Ta kontakt

Arbetsmakrnadssdirektör

Riku Salokannel

tfn +35840 724 9566

riku.salokannel@ekonomit.fi

Ombudsmän på intressebevakningen

tfn +358201299299 (växel)