Egenskaper och kompetensområden som behövs i styrelsearbetet 2018–2020

Följande egenskaper behövs i styrelsearbetet:

• ett strategiskt synsätt
• ledarskap
• samarbetsförmåga
• innovationsförmåga
• interaktionsfärdigheter
• förmåga att behärska helheter
• fungerande nätverk inom det egna kompetensområdet
• beredskap att satsa och utveckla verksamheten
• engagemang och motivation

Till styrelsen söker vi en helhet av personer där följande kompetensområden som behövs i styrelsearbetet finns företrädda:

• utbildningspolitik
• arbetslivsfrågor
• samhällspåverkan
• kännedom om ekonomi och investeringsverksamhet
• kännedom om organisationsverksamhet
• erfarenhet av styrelsearbete

 

Tillbaka till sidan för ansökan om styrelseplats.

Frågor som gäller ansökningsblanketten, ta kontakt:

Tuuli Marttila
tfn +358 40 519 2007
tuuli.marttila@ekonomit.fi