Löneutvecklingen bland ekonomerna fortfarande gynnsam

Enligt Finlands Ekonomers årliga lönenivåundersökning medianlönen, dvs. den mittersta lönen för alla förvärvsarbetande medlemmar, var 5 000 euro i oktober 2016.

I den privata sektorn var medianlönen 5 120 euro, i den kommunala sektorn 4 400 euro och i den statliga sektorn 4 409 euro.

Ekonomens ingångslönemedian var 3 200 euro och steg med 3,1 procent från föregående år.

I oktober 2016 var ekonomernas medellön utan resultatpremier 5 690 euro i månaden.

Finlands Ekonomer undersöker ekonommedlemmarnas löneutveckling med hjälp av en undersökning om lönenivån som görs varje år.