Ekonomföreningarna

Personmedlemmarna tillhör antingen regionala föreningar eller föreningar verksamma vid universiteten. Ekonomverksamheten sköts på den lokala nivån av Finlands Ekonomernas medlemsföreningar. De erbjuder dig som är medlem rekreation på din fritid och ett ypperligt nätverk för arbetslivet.

Ekonomföreningar erbjuder:

  • Yrkeskunskap bl.a. genom att den ordnar företagsbesök och utbildning.
  • Lokalföreningarnas utbildnings- och rekreationsverksamhet.
  • Företagsbesök och andra evenemang ger dig en möjlighet att utvecklas i ditt yrke och att bygga upp ett personligt kontaktnät.

    Finlands Ekonomer stöder sina medlemsföreningar i synnerhet i arrangemangen av utbildning.

Ta kontakt

Organisatiostjänster

Tuuli Marttila
tfn +358201299277
tuuli.marttila@ekonomit.fi