Ekonomföretagare

Som företagare och som ekonom kan du vara medlem i Finlands Ekonomer och använda medlemstjänsterna och förmånerna samt ta del av företagarens arbetslöshetsskydd. Finlands Ekonomer står till din tjänst i olika skeden av din karriär som företagare: allt från planerna att grunda ett företag till frågor gällande företagarens vardag.

Ekonomföretagarna är en växande grupp! Kom med i ekonomföretagarnas nätverk på LinkedIn!

Finlands Ekonomer främjar akademiskt företagande

Finlands Ekonomer uppmuntrar sina medlemmar att se företagandet som ett karriäralternativ.  Finlands Ekonomer främjar akademiskt företagande, företagarnas nätverkande och tillväxtföretagandet i Finland. Finlands Ekonomernas mål är att livskvaliteten som företagare skall höjas.  Finlands Ekonomernas företagardelegation arbetar aktivt för företagandets bästa.

3-4 procent av Finlands Ekonomernas medlemmar är företagare på heltid. Fler blir företagare redan under studietiden och  är företagare på deltid vid sidan av sitt avlönade arbete.

Våra företagarmedlemmar representerar ett brett ekonomiskt kunnande. Utöver gedigna kunskaper i affärsverksamhet har alla ett kunnande inom sitt eget specialområde. Över 80 procent av företagarekonomerna arbetar inom servicesektorn.