Ekonomföretagarens profil

SEFEs företagarmedlemmar representerar ett brett kunnande och verksamhetsområdena är många. Ekonomi, revision, riskhantering, internationalisering, marknadsföring av tjänster, kommunikation, business coaching, strategisk konsultering, tolknings- och översättningstjänster samt affärsgåvor. Över 80 procent av ekonomföretagarna arbetar inom servicesektorn. (Källa: SEFEs enkät gällande företagarmedlemmens profil 2011).  Ekonomföretagarnas verksamhetsområde är vanligtvis olika experttjänster. Av ekonomföretagarna arbetar 12 procent inom handeln, 4 procent inom industrin och 2 procent inom byggnadsverksamheten.

Av SEFEs medlemmar är 3-4 procent  ekonomföretagare på heltid. Fler blir företagare redan under studietiden och arbetar som företagare på deltid vid sidan av sitt avlönade arbete.

Man blir oftast företagare som mer erfaren. Enligt SEFEs enkät gällande ekonomföretagarens profil är 42 procent mellan 50-59 år och knappt 24 procent mellan 40-49 år.M

ajoriteten av svararna d.v.s. 69 procent är ensamföretagare. 17 procent är aktieägare i företaget. 48 procent säger sig arbeta ensamma i företaget och 32 procent meddelar att deras personal inkluderar 2-5 personer.

31 procent säger sig ha en omsättning mellan 100-500 000 euro per år, 18 procent  50-100 00, 17 procent 25-50 000 och 15 procent över 1 miljon.

De som svarat berättar att de bland SEFEs tjänster främst tagit del av olika skolningstillfällen (34%), juridiska tjänster (32%) och  seminarier (29%).