Siktar du på drömmarnas ekonomkarriär? Finlands Ekonomer sparrar på vägen!

Finlands Ekonomer är ett samfund för likasinnade personer, där du knyter viktiga kontakter och skapar hållbara relationer och nätverk redan under din studietid. Som våra medlemmar godkänns ekonomer och ekonomistuderande (= kylteri). Vi är redan över 50 000, av vilka en tredjedel är studerande.

Vår målsättning är att din examen värderas högt på arbetsmarknaden. Vi vill upprätthålla ekonomernas kompetens och hjälpa kylterina och ekonomerna att bli framgångsrika. Framgång kan innebära t.ex. kompetens, utmaningar, harmoni eller euron. Det är du själv som definierar vad framgång innebär för dig.

Bli medlem idag!

Studerandemedlemskapet i Finlands Ekonomer. Du betalar endast den eventuella medlemsavgiften i din egen studerandeförening.

Om du studerar vid Aaltouniversitetet kan du bli studerandemedlem via KY på adressen kyweb.fi. Om du studerar på Hanken i Helsingfors eller Vasa är du automatiskt studerandemedlem i Finlands Ekonomer.

Maximera dina möjligheter

Utnyttja Finlands Ekonomers tjänster om du till exempel arbetar vid sidan om studierna eller söker sommarjobb. Finlands Ekonomer står också till din tjänst i andra skeden av arbetslivet.

Det avgiftsfria studerandemedlemskapet ger dig också tillgång till ett stort antal tjänster och förmåner som Finlands Ekonomer tillhandahåller:

  • Juridisk rådgivning och stöd i anställningsfrågor och frågor som gäller företagande. Du kan också låta Finlands Ekonomers jurister granska ditt arbetsavtal innan du undertecknar det.
  • Karriärtjänster i form av webbinarier, karriärkliniker och gruppsparring.
  • Råd för lönebestämning och löneförhandlingar.
  • Mångsidiga ortspecifika tillställningar och utbildningar.
  • Tidskriften Ekonomi.
  • Gratisperioder av Kauppalehti (ca. 1.9-15.12 och 15.1-15.4).

Du kan också utöka ditt tjänsteutbud med det avgiftsbelagda KylteriPlus-paketet med tilläggstjänster (25 euro/läsår) under vilket skede av studierna som helst.

Genom att köpa KylteriPlus-tjänstepaketet kan du utnyttja våra tjänster i högre grad redan under studietiden:

  • Personliga karriärtjänster.
  • Rättsskydds- och ansvarsförsäkring.
  • Inbjudan till tillställningarna under turnén Unga Ekonomer redan som ekonomistuderande oberoende av hur långt du hunnit med studierna.
  • En mer omfattande Kauppalehtiförmån (till slutet av juli) och Kauppalehti Optio (värde över 500 euro).

Mer information om tjänstepaketet KylteriPlus och hur du beställer det.

Din kylli hjälper

Kontaktpersonen för studerande (kylli) är din lokala kontakt till Finlands Ekonomer på din högskola. Kyllin informerar om våra tjänster, förmåner och aktualiteter, samt arrangerar tillställningar och evenemang för ekonomstuderande på sin högskola. Kontaktuppgifter till din egen kylli.
 

Ta kontakt:

Kundrelationsansvarig, studerande och unga ekonomer

Tanja Hankia

tfn 0503012664 

tanja.hankia@ekonomit.fi