Ekonomundervisningsprestationspriset 2005 tilldelades Helsingin Kauppakorkeakoulu

Temat för tävlingen Ekonomundervisningsprestationen 2005 var Vetenskapen som grund för ekonomikunnandet. Till bästa kurs valdes Helsingin kauppakorkeakoulus Coordination of Supply Chains, leveranskedjornas koordinering. Kursen var en del av HKKK:s affärsteknologiska institutions kursutbud. Utvecklare av kursen och ansvarig lärare var överassistent Katariina Kemppainen. Kursen föreslogs av KY studentkåren vid Helsingin kauppakorkekoulu. 

Juryn ansåg att kursen främjar analytiskt och kritiskt tänkande och tar fram teorins betydelse som praktisk vägvisare. Man ansåg även att kursen sporrar till forskningsarbete och belyser vetenskapens betydelse som grund för kvalitativ undervisning.