Ekonomundervisningsprestationen 2009 – hedersomnämnanden gick till Åbo handelshögskola och Vasa universitet

Temat för tävlingen Ekonomundervisningsprestationen 2009 var Innovativa undervisningsmetoder. Målsättningen var att kartlägga nya, uppfinningsrika och kreativa undervisningsmetoder.

Ett egentligt Ekonomundervisningsprestationspris delades inte ut. I tävlingen delade man dock ut två hedersomnämnanden: ett gick till Åbo handelshögskolas studieperiod som behandlar företagande "Business development laboratory: turning ideas into business" vars ansvariga lärare var projektledare, EM Vesa Hautala och det andra till Vasa universitets studieperiod inom institutionen för ledarskap "Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi" vars ansvariga lärare var forskare, EM Liisa Mäkelä. Åbo handelshögskolas studentkår och Vaasan kauppatieteiden opiskelijat Warrantti ry låg bakom förslaget att prisbelöna kurserna.

Juryn ansåg att vardera studieperioden var utmärkta exempel på högklassig och kreativ undervisning i handelsvetenskap. Kursen som Vesa Huhtala drog hade som målsättning att i en utmanande och mångvetenskaplig inlärningsmiljö göra upp verkliga verksamhetsplaner för företag. Liisa Mäkelä utnyttjade aktiverande inlärningsmetoder och band framgångsrikt ihop i sin undervisning två helt skilda ämnesområden. Undervisningsprosesserna i de båda prisbelönta kurserna var genuint fungerande. De var uppbyggda ur studerandenas perspektiv och stödde uppkomsten av växelverkan mellan studerande och lärare.

Åbo Handelshögskolas studentkårs bidrag "Business development laboratory: turning ideas into business" (pdf)