Hur erhåller jag rabatt på medlemsavgiften?

Meddela skriftligt till medlemsregistret om grunden för rabatten på medlemsavgiften och om tidpunkten.

Meddelandet gällande grunderna för rabatten och intyget kan skickas till:

 • Via e-mail jasenrekisteri@ekonomit.fi
 • Med web-blankett
 • Via posten till adressen Finlands Ekonomer, medlemsregistret, Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors
 • Intyget kan även skickas med skyddad nätkontakt via de egna medlemssidorna, kontakt-mellanbladet. Dokumentet kan bifogas.
 • Med fax tfn +3580201299229

Intyg över grunderna för rabatten bör skickas gällande:

 • Rabatt för arbetslösa
 • Rabatt för pensionärer
 • Rabatt för moderskaps- och föräldralediga
 • Rabatt för oavlönade och studerande på heltid
 • Rabatt för alternerings- och tjänstelediga
 • Rabatt för värnpliktiga