Ekonomerna måste få ersättning för restid

Det är bra att tillsammans komma överens på arbetsplatserna om hur restid ersätts. Många ekonomer omfattas inte av kollektivavtal och i Kollektivavtalen för högre tjänstemän har det inte antecknats särskilt mycket om resor i arbetet. Många andra personalgruppers kollektivavtal innehåller exakta bestämmelser om ersättningar för restid. Finlands Ekonomer anser att även ekonomer bör få ersättning för resor i arbetet.

Mer än 60 procent av våra medlemmar som är på arbete får ingen ersättning för sina tjänsteresor eller så har ersättningen ansetts höra till grundlönen. Mer än 80 procent av dessa har gjort tjänsteresor på sin fritid. (Finlands Ekonomernas Lönenivåundersökning 2012)

Även om restiden inte ersätts direkt med stöd av arbetstidslagen kan ersättningar för resetiden betalas med stöd av olika branschers kollektivavtal eller arbetsplatsspecifika avtal. Praxis varierar mellan olika branscher och företag och till och med mellan olika avdelningar inom samma företag.

Ekonomerna har långa arbetsdagar och tjänsteresor på fritiden ökar arbetets belastning. Det är inte bara fråga om att få ersättning för restid utan också om att återhämta sig.  Det är bra att på arbetsplatserna komma överens förutom om ersättning för restid även om annan praxis som gäller utveckling av arbetshälsan för dem som reser i arbetet (Utveckling av arbetshälsan för dem som reser i arbetet). Måste arbetstagaren till exempel infinna sig genast på morgonen om han eller hon kommit hem från arbetet sent föregående kväll?

Spelregler som de anställda och förmännen kommit överens om tillsammans gör det lättare att orka och trivas i arbetet, men framför allt bidrar de till att organisationen når framgång och lockar till sig de bästa arbetstagarna. Förmannen ansvarar också för att de anställda orkar i sitt arbete. De anställda är skyldiga att berätta för sin förman om arbetet innebär en alltför stor belastning.