Före faderskapsledigheten

• Meddela din arbetsgivare om faderskapsledigheten två månader innan ledigheten börjar.
• Om din faderskapsledighet är högst 12 vardagar ska du meddela detta senast en månad på förhand.
• Ansök om faderskapspenning hos Fpa efter barnets födelse eller efter att faderskapsledigheten har börjat.

Ta kontakt

Anställningsrådgivning

Finlands Ekonomers jurister betjänar dig i arbetslivets juridiska frågor.

tfn +35820693205 (vardagar 9-12)

Boka telefontid

Juristerna behandlar ärendena i den ordning de kommit in. Vi ber dig beakta att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet.