Flexibilitet i arbetslivet hjälper dig att orka bättre och längre i arbetet

Karriären kan omfatta olika skeden där arbetsformer som avviker från det normala hjälper arbetstagaren att orka och göra sitt bästa i arbetet. Olika former av arbetstidspraxis kan i bästa fall öka både lönsamheten och personalens välbefinnande. Flexibilitet gör det också lättare att sammanjämka arbete, familj och det övriga livet.

Arbetslivslagstiftningen och kollektivavtalen talar om hurdana lösningar beträffande flexibilitet som kan göras på lokal nivå.

Exempel på åtgärder som ger flexibilitet i arbetet:

Utnyttja rabatterna på medlemsavgift

Genom att utnyttja flexibilitet i arbetslivet kan du också påverka din medlemsavgift. Kontrollera om du får rabatt på medlemsavgiften  och hur du utnyttjar rabatten.
 

Ta kontakt

Anställningsrådgivning

Finlands Ekonomers jurister betjänar dig i arbetslivets juridiska frågor.

tfn +35820693205 (vardagar 9-12)

Boka telefontid

Juristerna behandlar ärendena i den ordning de kommit in. Vi ber dig beakta att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet.