Hur förbereder jag mig när jag ska söka sommarjobb?

Innan du börjar söka jobb är det bra att fastställa och fundera över vissa saker. Du har till exempel nytta av att på förhand identifiera ditt kunnande, olika utmaningar och möjligheter samt faktorer som motiverar dig när du söker jobb.

Vad kan jag?

 • Vad har du gjort i praktiken?
 • Gör upp en lista över dina arbetsuppgifter, men också över studier, projekt, organisationsverksamhet och fritidsaktiviteter. Spjälk upp uppgifterna! Hur skulle jag göra en ny person förtrogen med uppgiften?
 • Vilka färdigheter har jag utnyttjat för att klara av uppgiften/arbetet?
 • Vilka färdigheter har mina studier/mitt arbete/mina hobbyer gett mig?
 • Vilken nytta har jag i den nya uppgiften av att behärska/kunna/ha insamlat kunskaper om en viss sak?

Hur vet jag om jobbet passar mig?

Ring kontaktpersonen innan du skickar iväg ansökan! Syftet är att med relevanta frågor få mer information om uppgiften.

Frågor som du kan fundera över innan du skickar iväg ansökan och deltar i intervjun:

 • Varför har detta jobb ledigförklarats? Är det en ny uppgift?
 • Hur ofta har nya personer anställts för denna uppgift under de fem senaste åren?
 • Varför slutade den föregående arbetstagaren?
 • Vad borde man prestera i denna uppgift under det första halvåret?
 • Hurdana förväntningar ställer ni på den som väljs?
 • Hur mäts min arbetsinsats och mina prestationer i denna uppgift?
 • Hurdana förväntningar på lång sikt har ni på denna uppgift?
 • Vilka krav kommer ni särskilt att betona vid valet?
 • Hurdant är arbetet i praktiken?
 • Vilka är de viktigaste uppgifterna i arbetet?
 • Vilka är de största utmaningarna i arbetet?
 • Hur ser företagets närmaste framtid ut?
 • Vilka betydande förändringar förutspår ni i organisationen inom den närmaste framtiden?
 • Hurdan är chefens/din ledarstil? Vad sätter du värde på?
 • Hurdan är arbetskulturen och andan i företaget? Vilka faktorer påverkar dessa?
 • Vilka är företagets viktigaste kunder?
 • Hur sker karriärutvecklingen inom organisationen?
 • Vilka möjligheter har de anställda i företaget att gå framåt i karriären?
 • Hurdana möjligheter att utbilda sig/utveckla sig själv finns det i arbetet?
 • Enligt vilken tidtabell framskrider rekryteringsprocessen?
 • Är antalet sökande stort?

Kom också ihåg följande:

 • Varför söker jag detta jobb?
 • Varför är jag intresserad av detta företag?
 • Vilken nytta har företaget av mig i denna uppgift?

Ta kontakt

Karriärcoacher

ura@ekonomit.fi

Boka telefontid