Förbered dig väl inför lönesamtalet

Löneförhandlingar borde föras varje gång man börjar på en ny arbetsplats, byter arbetsuppgift eller får mer ansvar eller när arbetsbeskrivningen utvidgas på något annat sätt. Det är bra att föra löneförhandlingar årligen till exempel i samband med utvecklingssamtal, under separata lönesamtal eller när förändringarna i arbetsbeskrivningen kräver detta.

Det är viktigt att förbereda sig noga inför en löneförhandling. Vid förhandlingar om lönen är argumentet "enligt statistiken betalas denna lön för detta arbete" inte en tillräcklig motivering. Löneanspråket ska motiveras enligt uppgifternas svårighetsgrad, bindande kraft och den egna erfarenheten. I Löneradarn (på medlemssidorna) kan du kontrollera att löneanspråket håller sig inom rimliga gränser.

Så här förbereder du dig inför en löneförhandling

Gör dig förtrogen med ditt arbetsavtal, arbetsgivarens personalpolitik och definitionerna av lönepolitiken, kollektivavtalet som gäller din bransch samt eventuell tillgänglig lönestatistik och -jämförelser.

Gå igenom din arbetssituation och analysera dina arbetsuppgifter och deras svårighetsgrad

 • Har du fått nya och mer krävande arbetsuppgifter, projekt eller har du fått mer ansvar?
 • Har din kompetens fördjupats på något område och hur samt hur inverkar detta på ditt arbete?
 • Har du fått till stånd/bidragit till ett bättre resultat/en bättre vinst/en bättre produktivitet?
 • Arbetar du ofta övertid och får du ersättning för övertidsarbetet?
 • Vad står det i avtalet? Och för vad får du lön? Vad är lönenivån för uppgiften?
 • Vilka mål har ställts upp för dig och hur har du lyckats med att nå dem?
 • Har det gjorts omorganiseringar i ditt företag och har de påverkat dina uppgifter?

Fundera över din personliga utveckling och eventuella önskemål som gäller en förändring av din arbetsbeskrivning

 • Har du kunskaper eller färdigheter som du inte kan utnyttja i ditt arbete? Känner din arbetsgivare till dessa?
 • Vilka nya arbetsuppgifter skulle du vilja ha eller vilka uppgifter skulle du eventuellt kunna tänka dig att delegera till någon annan?
 • Är du beredd att ta ett större ansvar?
 • Fundera över företagets mål samt målen för ditt eget arbete och din befattning. Hur har du med ditt eget arbete
 • och din prestation medverkat till att företaget når sina mål?

Ställ upp ett mål för lönesamtalet

 • När du har gått igenom dina personliga egenskaper och din arbetsbeskrivning ställer du upp ett mål för löneförhöjningen utgående från detta. Löneförslaget ska vara exakt, dvs. det ska inte innehålla alternativ. Det är också bra att jämföra din situation med dina kollegers och företagets allmänna löneutveckling.
 • Motiveringarna ska vara väl uttänkta och i linje med arbetsgivarens behov.
 • Beakta också hur arbetsgivaren drar nytta av din löneförhöjning och förbered dig på arbetsgivarens eventuella motargument. 
 • Skriv upp målet och motiveringarna. 

Utnyttja informationen som du får via Finlands Ekonomernas lönerådgivning.  Med hjälp av Finlands Ekonomernas Löneradar kan du jämföra din lönenivå. Finlands Ekonomernas karriärcoacher hjälper dig att fastställa ditt löneanspråk.