Fördela familjeledigheten jämnt

Familjen inverkar fortfarande negativt på kvinnans karriär. Däremot har familjen konstaterats ha en positiv inverkan på männens karriär och småbarnspappor arbetar också mest övertid.

Bland Finlands Ekonomernas medlemmar var 1 228 kvinnor och 8 män familjelediga 2011. Enligt Finlands Ekonomernas enkät Arbete och familj är mamman oftast, i 38 procent av ekonomfamiljerna, tillfälligt vårdledig för att sköta ett sjukt barn och bara i 9 procent av ekonomfamiljerna är pappan oftare än mamman hemma med ett sjukt barn.

Jämställdhet i arbetet förutsätter jämställdhet hemma

 För att får ett mer jämställt arbetsliv och familjeliv krävs en attitydförändring både bland kvinnor och män.  Förutsättningen för ett jämställt arbetsliv är ett jämställt familjeliv: om familjeledigheten fördelas jämnare mellan pappan och mamman och ansvaret för hushållsarbete och både pappan och mamman skulle leda barnfamiljens vardag, skulle sammanjämkningen av familj och arbete inte inverka negativt endast på mammans karriär. Undersökningar visar att pappornas satsning på familjen främjar barnens välbefinnande.

Flexibla arbetstidslösningar (Flexibilitet i arbetslivet) förbättrar sammanjämkningen av arbete och familj. Till exempel flexibel arbetstid, möjlighet till distansarbete, vård av ett sjukt barn som anställningsförmån.

Finlands Ekonomernas mål:

  • Efterskydd efter återgång till arbetet efter föräldraledighet: samma förhöjda uppsägningsskydd som gravida får.
  • Fördelning av familjeledighet 6+6+6: mamman och pappan får en tredjedel var och får dela den återstående delen som de vill mellan sig.

Varför?

  • Eftersom det inte är självklart att arbetet finns kvar efter familjeledigheten.
  • Eftersom pappor för det mesta bara tar ut ledighet som är avsedd endast för dem.
  • Eftersom en jämnare fördelning av familjeledigheten också betyder ett mer jämställt arbetsliv.

Ett allt större behov av efterskydd efter familjeledighet

  • Finlands Ekonomernas mål är ett efterskydd på sex månader för arbetstagare som återgår till arbetet efter familjeledighet. Det blir allt vanligare att man går miste om sitt arbete under familjeledigheten.
  • Att återgå till arbetet efter familjeledighet är utmanande. Det kan hända att arbetet man hade före familjeledigheten inte finns kvar eller att vikarien har blivit ordinarie.

Ta kontakt

Arbetsmakrnadssdirektör

Riku Salokannel

tfn +35840 724 9566

riku.salokannel@ekonomit.fi

Ombudsmän på intressebevakningen

tfn +358201299299 (växel)