Finlands Ekonomers företagardelegation främjar företagande bland ekonomer

Finlands Ekonomers företagardelegation gör förbundet medvetet om företagarmedlemmens åsikter, bereder förbundets företagarärenden och främjar ekonomföretagande, företagarnas nätverksbyggande och en företagarvänlig atmosfär.

Finlands Ekonomer främjar akademiskt företagande, uppmuntrar dem som är intresserade av företagande i deras val och vill vara med och utveckla tillväxtföretagandet i Finland.  Delegationen skapar företagarnätverk, deltar i diskussioner samt påverkar på ett positivt sätt inställningen till företagande. Syftet med verksamheten är att i större utsträckning få ekonomföretagarna att organisera sig och öka deras livskvalitet som företagare.

I företagardelegationen ska en mångsidig syn på ekonomföretagande vara representerad.

I delegationen behövs sakkunskap, kompetens och personliga erfarenheter:

 • om företagarens vardag
 • om företagande som bisyssla
 • om relationen mellan avlönat arbete och företagande
 • om kunskap om studerandefältet
 • om ekonomföretagarens servicebehov.

Företagardelegationens uppgifter:

 • sparra, diskutera och framhäva företagarmedlemmens åsikter
 • utveckla tjänsterna till ekonomföretagare
 • främja företagande bland ekonomer och företagarnas nätverksbyggande
 • utveckla intressegruppssamarbetet tillsammans med aktörer som främjar företagarverksamhet
 • öka förutsättningarna för en positiv företagaratmosfär
 • övriga uppgifter som styrelsen separat fastställer.

Medlemmarna i företagardelegationen 2016-2017

 • Kaisa Kokkonen (styrelse), ordförande
 • Juuso Enala (Turun Seudun Ekonomit)
 • Mikko Järveläinen (Finanssi), studerandemedlem
 • Kari Leppilahti (Vaasan Ekonomit)
 • Teea Mäkelä (Helsingin Ekonomit)
 • Silja Patrikainen (Pörssi), studerandemedlem
 • Arto Pelander (Helsingin Ekonomit)
 • Ville Sonkamuotka (Pirkanmaan Ekonomit)
 • Olli-Kristian Tukonen (Helsingin Ekonomit)

Ta kontakt

Evenemangskoordinator / kundrelationsansvarig, företagare

Salla Grönholm

tfn +358405159491 

salla.gronholm@ekonomit.fi