Företagardelegationen 2012 - 2013 

Saranpää Timo (ekon.mag.), företagardelegationens ordförande. Verkar som service- och expertföretagare i företaget Sadanpäämies, www.sadanpaamies.fi

Päivike Taru (ekon.dr.), företagardelegationens viceordförande. Arbetar som VD i Naisyrittäjäkeskus r.y. Hon är grundare av och ägare till konsultföretaget Succession Consulting Finland Oy som arbetar med frågor inom företagsledningen. Företagets verksamhetsområde är planering, rådgivning och genomförande vid ägarbyten och företagsköp.

Isohookana Heli (TTK) är ensamföretagare inom Heliet Oy. Hon utbildar och coachar företags och andra sammanslutningars personal inom marknadsföring, kommunikation och kommunikation mellan olika kulturer på både finska och engelska.

Keso Heidi (docent, KTT), VD och passionerad möjliggörare inom Empiros Oy:s serviceaffärsverksamhet www.empiros.fi

Kopakkala Olli (ekonomiestuderande) studerar vid Vasa universitet och arbetar som företagare i Kopakkala  & Kuuluvainen Oy, vars verksamhetsområde är Internet-maknadsföring http://www.ollikoppakkala.com

Leppilahhti Kari (ekonom) är med i Group CFO Frankis Group
Lintala Joonatan (ekon.kand.) studerar vid Aalto-universitetet och arbetar som VD i Mereor Oy vars verksamhetsområde är personaluthyrnings- och rekryteringstjänster www.mereor.fi

Ramm-Schmidt Kathe (ekonom). Delägare och VD i Oy Executive Leasing Ab vars verksamhetsidé är " för ägaren  som ledningens stöd". Företaget erbjuder stöd åt ledningen, företagscoaching, strategisk konsultering och mentorskap, www.exle.fi

Tatu Töyrälä är tillväxtföretagare och VD i Suodatinvaihto Oy vars verksamhetsområde främst är service av luftkonditioneringssystem., http://www.suodatinvaihto.fi/

Läs mer:

Tjänster för företagare
Företagarens arbetslöshetsskydd
Information om företagande
Företagarmedlemmens profil

Läs också:

Helsingin Ekonomien Ekonomiyrittäjä-kerho
SEFEs tillställningar och skolningstillfällen
SEFEs Företagargrupp på LinkedIn
Läs om företagande på SEFEs blogg
Definition av företagare  

Ta kontakt

Evenemangskoordinator / kundrelationsansvarig, företagare

Salla Grönholm

tfn +358405159491 

salla.gronholm@ekonomit.fi